ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

ກະຊາຍ ແກ້ທ້ອງອືດ ແລະ ເປັນຢາບໍາລຸງຫົວໃຈ
ກະຊາຍ
Boesenbergia rotunda (L.)
Mansf. ZINGIBERACEAE

ລັກສະນະພືດສາດ: ເປັນພືດລົ້ມລຸກ, ທັງຕົ້ນ ແລະ ໃບ ສູງ 40-50 ຊມ, ມີເຫງົ້າສັ້ນ, ຮາກອວບຮູບຊົງ
ກະ ບອກສ້ວຍເຂົ້າຫາປາຍ ດ້ານໃນສີຂາວ ແລະ ດ້ານນອກສີເຫຼືອງອົມເທົາ. ໃບດ່ຽວ, ຮູບຮີແກມຮູບ
ຂອບຂະຫນານ, ເສັ້ນກາງໃບດ້ານເທິງເປັນຮ່ອງ, ດ້ານລຸ່ມນູນເປັນສັນ, ໃບກ້ວາງ 8-15 ຊມ, ຍາວ 15-40
ຊມ, ຜິວໃບດ້ານເທິງກ້ຽງສີຂຽວເຂັ້ມ, ດ້ານລຸ່ມສີຂຽວຈາງມີຂົນສັ້ນ, ຂອບໃບລຽບ, ກົກໃບມົນ, ປາຍໃບ ແຫຼມ; ກາບຫຸ້ມຫນໍ່ອ່ອນມັກເປັນສີແດງເຂັ້ມ. ດອກ ອອກເປັນຊໍ່ທີ່ຍອດລະຫວ່າງກາບໃບຄູ່ໃນສຸດ, ມີສີ
ບົ ບົວອົມແດງ ແລະ ຂາວ, ດອກບານເຕັມທີ່ຂະຫນາດ 3-6 ຊມ, ກາບດອກຖານເຊື່ອມຕິດກັນເປັນຫຼອດປາຍ
ແຍກເປັນ 3 ແສກ, ກີບດອກຖານເຊື່ອມຕິດກັນເປັນຫຼອດປາຍກ້ວາງ ຍາວ 4-5.5 ຊມ, ປາຍກີບແຍກເປັນ
3 ແສກ, ກີບປາກຮູບໄຂ່ກັບຍາວເຖິງ 3 ຊມ, ສ່ວນປາຍສີບົວອົມແດງ ແລະ ສີຈາງເຂົ້າໄປທາງດ້ານໃນ
ຜິວດ້ານນອກສີຂາວ, ເກສອນຜູ້ທີ່ເປັນຫມັນສີບົວ ຍາວ 1.5 ຊມ, ເກສອນຜູ້ທີ່ສົມບູນ ຍາວ 1 ຊມ, ຮັງໄຂ່
ຜິວກ້ຽງ. ຫມາກ ຮູບຮີ ແກ່ແລ້ວແຕກກາງສັນ.

ປິ່ນປົວພະຍາດ:
ແກ້ທ້ອງອືດ ແລະ ເປັນຢາບໍາລຸງຫົວໃຈ

ສ່ວນທີ່ໃຊ້:
ໃຊ້ເຫງົ້າ ແລະ ຮາກ

ວິທີການນໍາໃຊ້:
ແກ້ທ້ອງອືດໃຊ້ເຫງົ້າ ແລະ ຮາກປະມານ 1 ກໍາມືຕົ້ມເອົານ້ໍາດື່ມ ຫຼື ໃຊ້ປຸງເປັນອາຫານກິນ,
ສໍາລັບເປັນຢາບໍາລຸງຫົວໃຈແມ່ນໃຊ້ເຫງົ້າ ແລະ ຮາກກະຊາຍປອກເປືອກລ້າງນ້ໍາໃຫ້ສະອາດແລ້ວຫັ່ນແຕກ
ແດດແລ້ວບົດໃຫ້ເປັນຜົງຊົງໃສ່ນ້ໍາຮ້ອນດື່ມ.

ການປູກຂະຫຍາຍພັນ:
ກະຊາຍເປັນພືດເສດຖະກິດທີ່ປູກງ່າຍມັກດິນຜຸຜຸ່ຍລະບາຍນ້ໍາໄດ້ດີ ຂະຫຍາຍພັນ
ດ້ວຍການແຍກເຫງົ້າແມ່ນເປັນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ ຈະເລີ່ມປູກໃນຊ່ວງຕົ້ນລະດູຝົນ ໃນເດືອນເມສາ ຫຼື ພຶດສະພາ.
ກະຊາຍ ແກ້ທ້ອງອືດ ແລະ ເປັນຢາບໍາລຸງຫົວໃຈ Reviewed by makarow on 5:43:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.