ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

ລັດຖະບານຈະກວດຄືນ ແລະ ໂຈະການຊື້ພາຫະນະຮັບໃຊ້ການບໍລິຫານ ................................ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້,ປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານເມືອງຊຽງຮອນແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ໂທລະສັບເຂົ້າສາຍດ່ວນ 1519 ຂອງກະຊວງການເງິນ  ສະເໜີໃຫ້ມີມາດຕະການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາກໃຫ້ມີນິຕິກຳ ການຄຸ້ມຄອງລະອຽດເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ເງິນຖຶກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນການຊື້ພາຫະນະເພື່ອປະກອບໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີຫລັກຊະນະຟຸມເຟືອຍຫລາຍກວ່າເພາະສັງເກດເຫັນວ່າພະນັກງານວິຊາການທົ່ວໄປກໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍພາຫະນະ.

ຕໍ່ບັນຫານີ້ເຫັນວ່າເປັນຄຳຖາມທີ່ດີ ເພື່ອແນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງພ້ອມນີ້, ຂໍຊີ້ແຈງວ່າກະຊວງການເງິນເປັນຜູ້ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາເງິນກູ້ຢືມ ຫລື ຊ່ວຍເຫລືອລ້າບົນພື້ນຖານການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ຫລື ແຜນງານແມ່ນກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ປະຕິບັດ.
ສຳລັບການຈັດຊື້ພາຫະນະຮັບໃຊ້ໂຄງການ ຫລື ແຜນງານຕ່າງໆແມ່ນຄະນະພັກ-ຄະນະນຳຂອງແຕ່ລະກະຊວງເປັນຜູ້ຕົກລົງ ແລະ ຜ່ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຕາມລະບຽບການ, ຊຶ່ງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີພາຫະນະຢູ່ພາກສະໜາມແລະການລົງຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເປັນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອປະກອບໃຫ້ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການແລະທີ່ປຶກສາ ເນື່ອງຈາກວ່າການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງມີຄວາມຍາວ, ມີການຕັ້ງກອງກວດກາຢູ່ຫລາຍບ່ອນ, ມີການເດີນທາງລົງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເຜີຍແຜ່, ຝຶກອົບຮົມດ້ານກະສິກຳ, ການຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຫລືການສ້າງສາອື່ນໆແມ່ນມີຄວມຫຍຸ້ງຍາກ.
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການນຳໃຊ້ພາຫະນະມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຂອງ ລັດຖະບານຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ, ກະຊວງການເງິນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕື່ມ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາບັນດາໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າກະຊວງການເງິນຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດສະບັບເລກທີ 2695/ກງ, ລົງວັນທີ01ພະຈິກ2010 ແລະ ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍພາສີ-ອາກອນ ສຳລັບການນຳເຂົ້າວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຕ່າງໆຂອງແຜນງານ/ໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 2560/ກງ, ລົງວັນທີ 09ສິງຫາ2016. ພ້ອມນັ້ນ,ຍັງມີຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 09/ນຍ, ລົງວັນທີ 19ພຶດສະພາ2017 ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ, ໃນຂໍ້ທີ 2.2 ຂີດໜ້າທີ 4 ໄດ້ລະບຸວ່າການຈັດຊື້ພາຫະນະຮັບໃຊ້ບໍລິຫານດ້ວຍງົບປະມານລັດ ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ແມ່ນໃຫ້ໂຈະຊົ່ວຄາວ ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການຈາກລັດຖະບານ ໂດຍໃຫ້ຈັດສັນ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະນະທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທາງລັດຖະການ. ສຳລັບການຈັດຊື້ພາຫະນະ ທີ່ນຳໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຊື້ປະເພດຫຼູຫຼາ ແລະ ມີລາຄາສູງຮັບໃຊ້ບໍລິຫານ ຫຼື ປະກອບເປັນລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ. ຂປລ
ລັດຖະບານຈະກວດຄືນ ແລະ ໂຈະການຊື້ພາຫະນະຮັບໃຊ້ການບໍລິຫານ ................................ Reviewed by makarow on 2:13:00 AM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.