ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

ຮອດປີ 2020 ລາວຈະມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າເຖິງ 100 ແຫ່ງ ຊຶ່ງມີກຳລັງຕິດຕັ້ງປະມານ 13 ພັນກວ່າເມກາວັດ    ຮອດປີ 2020 ສປປ ລາວ ຈະມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານ ໄຟຟ້າເຖິງ 100 ແຫ່ງ, ມີກຳ ລັງຕິດຕັ້ງ 13 ພັນກວ່າເມກາ ວັດ, ມີກຳລັງການຜະລິດເກືອບ 77 ພັນລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ, ປັດຈຸບັນມີເຂື່ອນຜະລິດພະລັງ ງານໄຟຟ້າ 46 ແຫ່ງ, ມີກຳລັງ ຕິດຕັ້ງ 6 ພັນກວ່າເມກາວັດ. ຂະນະທີ່ສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖາ ນີໄຟຟ້າກໍມີການພັດທະນາ ຢ່າງວ່ອງໄວ ສາມາດຂະຫຍາຍ ໄຟຟ້າໄປສູ່ຊົນນະບົດຢ່າງທົ່ວ ເຖິງ.

ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ເພື່ອລະດົມຄວາມຄິດໃສ່ຮ່າງ ນະໂຍບາຍແຜນພະລັງງານ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 4 ກໍລະກົດນີ້ ທີ່ຫໍປະຊຸມ ແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີ ກະ ຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ມີ ຜູ້ຕາງໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຈາກຕ່າງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າ ຮ່ວມນຳ. ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ກ່າວວ່າ: ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບ ຜົນສຳເລັດການພັດທະນາອຸດ ສາຫະກຳພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະ 10 ກວ່າປີຜ່ານມາ ໄດ້ຂະຫຍາຍ ຕົວຢ່າງກ້າວກະໂດດ, ໃນປີ 2005 ສປປ ລາວ ມີເຂື່ອນທີ່ ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າພຽງ ແຕ່ 9 ແຫ່ງ, ມີກຳລງຕິດຕັ້ງ ປະມານ 679 ເມກາວັດ ສາ ມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄດ້ພຽງແຕ່ 3.236 ລ້ານກິໂລ ວັດໂມງຕໍ່ປີເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມາ ຮອດປັດຈຸບັນມີເຄືອຂ່າຍຜະ ລິດພະລັງງານໄຟຟ້າເຖິງ 46 ແຫ່ງ ດ້ວຍກຳລັງຕິດຕັ້ງ 6.444 ເມກາວັດ ແລະ ສາມາດຜະ ລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 35.000 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ ປີ ຊຶ່ງເປັນການຂະຫຍາຍຕົວ ແບບກ້າວກະໂດດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີ ມາກ່ອນ.

ທ່ານກ່າວອີກວ່າ: ປັດຈຸ ບັນມີ 54 ໂຄງການທີ່ກຳລັງ ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ກຳ ລັງຈະລົງມືກໍ່ສ້າງ ຄາດວ່າ ຮອດປີ 2020 ຈະໃຫ້ສຳເລັດ ທັງໝົດ ຊຶ່ງມີກຳລັງຕິດຕັ້ງປະ ມານ 13 ພັນກວ່າເມກາວັດ, ມີກຳລັງຜະລິດປະມານເກືອບ 77 ພັນລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ, ໃນນັ້ນ 85% ແມ່ນສົ່ງອອກ ໄປຕ່າງປະເທດ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບົບສາຍ ສົ່ງ ແລະ ສະຖານີ ຊຶ່ງມີການ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ຊຶ່ງ ຫຼັງປີ 2006 ສປປ ລາວ ມີລະ ບົບສາຍສົ່ງພຽງແຕ່ 10 ພັນກິ ໂລແມັດ ແລະ ມີສະຖານີພຽງ ແຕ່ 15 ແຫ່ງ, ແຕ່ມາຮອດປັດ ຈຸບັນ ມີລະບົບສາຍສົ່ງແຮງສູງ, ແຮງກາງ ແລະ ແຮງຕ່ຳມີ ຄວາມຍາວ 53 ພັນກິໂລແມັດ, ມີສະຖານີໄຟຟ້າ 60 ແຫ່ງ, ປັດຈຸບັນມີຈຳນວນບ້ານທີ່ໄດ້ ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າແລ້ວກວມເອົາ 86,6% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງ ໝົດ ແລະ ມີຄອບຄົວທີ່ມີໄຟ ຟ້າຊົມໃຊ້ແລ້ວກວມເອົາ 92% ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດ, ທຽບໃສ່ປີ 2005 ມີພຽງ 45% ເທົ່ານັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ການສົ່ງອອກ ພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະ ເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະເທດ ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບກັບປີ 2010 ແລະ ຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນໃນ ແຕ່ລະປີ.

ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ ນຳຜົນປະໂຫຍດອັນສຳຄັນມາ ສູ່ ສປປ ລາວ, ໃນນັ້ນ ຜົນປະ ໂຫຍດດ້ານການເງິນທີ່ໄດ້ ຈາກໂຄງການໂດຍກົງ ຊຶ່ງໄລ ຍະສຳປະທານແມ່ນຈະໄດ້ໃນ ຮູບແບບຂອງຄ່າພາກຫຼວງ, ອາກອນ ແລະ ເງິນປັນຜົນ (ສຳ ລັບໂຄງການທີ່ລັດຖະບານຖື ຮຸ້ນນຳ) ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ໝົດ ອາຍຸສຳປະທານແລ້ວ ຊັບສິນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດທັງ ໝົດຈະຕົກເປັນຂອງລັດຖະ ບານ 100%. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກ່າວ ອີກວ່າ: ຮ່າງນະໂຍບາຍແຜນ ພະລັງງານສະບັບນີ້ ໄດ້ກຳນົດ ເອົາທຸກບາດກ້າວຂອງການ ພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ ທຸກແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ເປັນທ່າ ແຮງຢູ່ ສປປ ລາວ ບົນພື້ນຖານ ຕາມກົນໄກການຕະຫຼາດດ້ານ ພະລັງງານ ລວມທັງຮັບປະກັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງ ງານ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ທຸກຄວາມ ຕ້ອງການຢ່າງມີສະຖຽນລະ ພາບທັງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ໄປຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງກອງປະ ຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະເປັນຂີດໝາຍທີ່ຈະ ລວບລວມເອົາຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ນຳໄປປັບປຸງໃສ່ຮ່າງນະໂຍ ບາຍສະບັບນີ້ໃຫ້ມີຄວາມອຸ ດົມສົມບູນ, ຄົບຖ້ວນ, ກະທັດ ຮັດ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໃນອະນາຄົດ.(ຂ່າວຫນັງສືພິມປະຊາຊົນ)
ຮອດປີ 2020 ລາວຈະມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າເຖິງ 100 ແຫ່ງ ຊຶ່ງມີກຳລັງຕິດຕັ້ງປະມານ 13 ພັນກວ່າເມກາວັດ Reviewed by makarow on 8:17:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.