ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ນໍ້າທາ1 ຈະສູ້ຊົນນຳໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2018.ອີງຕາມມະຕິຕົກລົງ ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການພັດທະນາ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າທາ 1, ເລກທີ 0114/ຄປຈ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ່  08/08/2014, ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕິ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລວມໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າທາ 1, ເລກທີ່ 107/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 30/09/2014 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕິ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະກຳມະການຍົກຍ້າຍ - ຈັດສັນປະຊາຊົນ ໂຄງການນໍ້າທາ 1, ເລກທີ່ 103/ນຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 03/09/2012.

ທ່ານ ທອງດີ ພົມປັນຍາ ຮອງຫົວໜ້າພະລັງງານ - ບໍ່ແຮ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສໍາພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າທາ 1 ເປັນໜື່ງໃນບັນດາໂຄງການ ທີ່ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ພາຍໃນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະເລິ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງຕັ້ງແຕ່ ຕົ້ນເດືອນ ກໍລະກົດ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ  ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ມີມູນຄ່າທັງ ມີ 447 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸດບັນແມ່ນສຳເລັດແລ້ວ 86.27%. ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 168 ເມກາວັດ, ພະລັງງານຜະລິດໄດ້ປະມານ 759 ຈິກກາວັດໂມງ/ປີ, ເປັນເຂື່ອນແບບຫີນເບຕົງປົກໜ້າ (CFRD) ມີຄວາມສູງ 93.6 ແມັດ, ສັນເຂື່ອນຍາວ 349 ແມັດ, ເນື້ອທີ່ອ່າງກັກເກັບນໍ້າ 62.4 ກີໂລຕາແມັດ, ລາຄາໄຟຟ້າສະເລ່ຍຕະຫຼອດໄລຍະສຳປະທານ 28 ປີ ແມ່ນ 6.62 USc/kwh, ການກໍ່ສ້າງມີໄລຍະ 48 ເດືອນ ຄາດຄະເນເປີດດຳເນີນການຜະລິດໄຟຟ້າຂາຍ ປີ 2018 ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 2 ຂາຫຸ້ນຄື:  (China Southern Grid International) 80% ແລະ ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ( EDL ) 20% ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນທັງໝົດລວມມີ:  37 ບ້ານ, 1,707 ຄອບຄົວ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແມ່ນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນໄປຢູ່ຈຸດເຂດຈັດສັນຫາດໝວກສຳເລັດແລ້ວຈຳນວນ 566 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 662 ຄອບຄົວ, ມີປະຊາກອນ 3,073 ຄົນ, ຍິງ 1,515 ຄົນ.ສຳເລັດ ໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2016  ແລະ ຈັດສັນບ້ານໃໝ່ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າທາ 1 ແມ່ນເຕົ້າໂຮມຢູ່ຈຸດດຽວຄື: ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຈາກ 10 ບ້ານແມ່ນຈັດມາເປັນ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານເພັງ, ບ້ານເກີນ ແລະ ບ້ານສຸກຈະເລີນ ເຊິງລ່ວມທັງບ້ານເຈົ້າພາບເປັນ 4 ບ້ານ, ປະຈຸບັນມີພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີຢູ່ອາໃສ່ຢູເຂດຈັດສັນຫາດໝວກທັງໝົດມີຈຳນວນ 750 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 875 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 4,072 ຄົນ, ຍິງ 2,045 ຄົນ.

ທ່ານ ທອງດີ ພົມປັນຍາ ຮອງຫົວໜ້າພະລັງງານ - ບໍ່ແຮ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວລາຍງານໃຫ້ຮູ້ອິກຕຶ່ມວ່າ: ໂຄງການດັ່ງນີ້ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນພົບຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຄື: ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້ສິດ ຈາກຂັ້ນສູນກາງ ໃນການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມໃນການພັດທະນາໂຄງການ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງລັດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງການດຳເນີນໄປຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ແຜນທີວາງໄວ້ ນອກຈາກນີ້ຍັງພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຄື: ເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນໍ້າທາ1 ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 2 ເມືອງ 2 ແຂວງ ເຮັດໃຫ້ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສົມຄວນ.ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນໍ້າທາ1 ເມືອສ້າງສຳເລັດຈະສະໜອງໄຟຟ້າຢູພາຍໃນປະເທດໂດຍສະເພາະກໍ່ຄືແຂວງບໍ່ແກ້ວຂອງພວກເຮົານີ້ມີໄຟຟ້າໃຊ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ນອກຈານີ້ຍັງໄດ້ສົງໄຟຟ້າໄປຂ່າຍໃຫ້ປະເທດເພື່ອນບ້ານອິກດ້ວຍເຊິງເປັນລາຍຮັບທ່າແຮງສ່ວນໜຶ່ງເຂົ້າໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາແລະ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຢູ່ໃນເທດເຮົາຈະເລີນຂຶ້ນເທື່ອລະກ່າວ. ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າຈະການກໍ່ສ້າງຫຼາຍໂຄງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຟ້າ ເຂດເມືອງເມີງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນໍ້າທາຫາດໝວກ ເຂດຈັດສັນຫາດໝວກ ເມືອງຜາອຸດົມ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງາວ ເຂດບ້ານນໍ້າແສນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າປຸ່ງເລາະເຂດເມືອງເມີງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວອິກດ້ວຍ.
---------------------------------------
ຂ່າວ - ພາບ: ບຸນເພັດ ໄຊຍະວົງ
ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ນໍ້າທາ1 ຈະສູ້ຊົນນຳໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2018. Reviewed by makarow on 7:01:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.