ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

10 ພືດຕິກຳ ທີ່ພາໃຫ້ເຈັບເປັນ ສາເຫດຈາກການປະຕິບັດໃນຫ້ອງນ້ຳ


ຫ້ອງນ້ຳເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຊື່ອແນ່ວ່າຫຼາຍຄົນຈະນຳໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນແຕ່ລະມື້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາບນ້ຳ, ເຂົ້າຖ່າຍໜັກ-ເບົາ, ຖຸແຂ້ວ, ລ້າງໜ້າ ແລະອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ, ນັ້ນສະແດງວ່າເຮົາກຳລັງປະເຊີນກັບເຊື້ອໂລກຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ເພາະຫ້ອງນ້ຳເປັນສູນລວມຂອງເຊື້ອໂລກ, ແບັກທີເຣຍ ຫຼື ເຊື້ອລາ ຈາກການເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະການຂັບຖ່າຍຂອງເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ, ເຖິງວ່າຈະລ້າງຫ້ອງນ້ຳສະໝ່ຳສະເໝີກໍພຽງແຕ່ກຳຈັດໄດ້ຊົ່ວຄາວແລ້ວກໍຈະກັບມາອີກ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ກໍຄື ບາງພຶດຕິກຳການປະຕິບັດຂອງຄົນເຮົາໃນຫ້ອງນ້ຳທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການເຈັບເປັນໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ຈາກ 10 ສິ່ງນີ້

1 ເອົາໂທລະສັບເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ: ອັນນີ້ຄົງມີຫຼາຍໆຄົນທີ່ປະຕິບັດຈົນກາຍເປັນນິໄສໄປແລ້ວ ເວລາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳກໍເອົາໂທລະສັບໄປເບິ່ງນັ້ນເບິ່ງນີ້ ແລະກໍເພີດເພີນໄປເລີຍ, ແຕ່ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ຄວາມຮ້ອນຈາກໂທລະສັບຈະເປັນແຫຼ່ງຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອໂລກທີ່ລອຍກະຈາຍມາຕິດ ແລະເຊື້ອໂລກຈະຕິດຢູ່ເທິງໂທລະສັບໄດ້ປະມານ 2-3 ມື້, ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອໂລກຕິດຢູ່ໂທລະສັບຄວນປະໄວ້ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳທຸກເທື່ອ

2 ລືມລ້າງມືກ່ອນອອກຈາກຫ້ອງນ້ຳ: ສິ່ງນີ້ ຫຼາຍຄົນຄືຈະຮູ້ກັນດີແລ້ວວ່າ ທຸກເທື່ອທີ່ມີການເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳບໍ່ວ່າຈະໜັກ ຫຼື ເບົາ ການບໍ່ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດ ເວລາໄປຈັບສິ່ງຂອງ ຫຼື ສຳພັດກັບສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍກໍອາດຈະນຳພາເຊື້ອໂລກໄປນຳ, ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ ຫຼື ເຊື້ອໂລກ ຄວນລ້າງມື້ທຸກເທື່ອທີ່ອອກຫ້ອງນ້ຳ ຕົ້ນຕໍແມ່ນ ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ

3 ເວລາກົດຊັກໂຄກແລ້ວບໍ່ປິດຝາ: ຫຼາຍຄົນຄືຈະສົງໄສ ເພາະຕາມປົກກະຕິແລ້ວເວລາໃຊ້ຊັກໂຄກແລ້ວກໍບໍ່ມີໃຜປິດຝາດອກ, ແຕ່ເຫດຜົນທີ່ສ່ຽງເພາະວ່າ ການບໍ່ປິດຝາຈະເຮັດໃຫ້ເຊື້ອໂລກສາມາດແພ່ກະຈາຍໄດ້ສູງ ແລະໄກປະມານ 12 ຊັງຕີແມັດ ພໍຝາຊັກໂຄກເປີດຢູ່ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດລອຍເຂົາສູ່ຮ່າງກາຍຜ່ານລົມຫາຍໃຈໄດ້

4 ເກັບແປງຖຸແຂ້ວໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ: ອັນນີ້ເກືອບທຸກເຮືອນ ທີ່ເອົາແປງຖຸແຂ້ວໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ, ແຕ່ຫຼາຍຄົນຄົງບໍ່ຮູ້ວ່າເຊື້ອໂລກອາດລອຍມາຕິດຢູ່ໃນແປງຖຸແຂ້ວ, ດັ່ງນັ້ນ ກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເອົາແປງຖຸແຂ້ວອອກ ພຽງແຕ່ບໍ່ເອົາວາງໃຫ້ໃກ້ກັບຊັກໂຄກ ແລະຄວນປິດຝາທຸກຄັ້ງທີ່ໃຊ້ແລ້ວກໍພໍ
5 ບໍ່ໝັ່ນປ່ຽນໃຍບວບອາບນ້ຳ: ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າຫຼັງຈາກໃຊ້ໃຍບວບອາບນ້ຳ ຖ້າລ້າງບໍ່ສະອາດ ຈະເປັນແຫຼ່ງແພ່ກະຈາຍຂອງເຊື້ອໂລກໄດ້ ແລະເມື່ອນຳມາໃຊ້ຊ້ຳກັນ ກໍເທົ່າກັບວ່າເຮົາໄດ້ສຳພັດກັບເຊື້ອໂລກໂດຍກົງ

6 ແຂວນຜ້າຊ້ອນທັບໆກັນ: ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜ້າເຊັດໂຕ, ຜ້າເຊັດໜ້າ ຫຼື ຜ້າເຊັດມື ເມື່ອໃຊ້ແລ້ວກໍຍ່ອມມີຄວາມຊຸ່ມຈາກນ້ຳ ຖ້າຫາກນຳມາແຂວນທັບກັນຫຼາຍໆຜືນ ກໍອາດເກີດເຊື້ອໂລກໄດ້ ເຊັ່ນ: ເຊື້ອລາທີ່ເຮົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ຈົນຮູ້ຕົວອີກຄັ້ງໜຶ່ງກໍມີອາການຂອງໂລກຜິວໜັງໄປແລ້ວ
7 ໃຊ້ຜ້າຂົນໝູຜືນເກົ່າຊ້ຳກັນຫຼາຍມື້: ອັນນີ້ກໍເປັນສາເຫດໜຶ່ງສຳລັບໃຜທີ່ມັກໃຊ້ຜ້າຂົນໝູຊ້ຳກັນເປັນທິດໂດຍທີ່ບໍ່ປ່ຽນ ເຊັ່ນວ່າ ໃຊ້ຊ້ຳກັນຮອດ 3 ມື້ໂດຍບໍ່ປ່ຽນ ເຮົາກໍມີໂອກາດສຳພັດກັບເຊື້ອລາ, ເຊື້ອໂລກຢູ່ໃນຜ້າ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວນໝັ່ນປ່ຽນຢ່າງໜ້ອຍ 3 ມື້ຕໍ່ຄັ້ງໜຶ່ງ

8 ປະໃຫ້ພະມ່ານອາບນ້ຳເປີເປື້ອນ: ບາງເຮືອນປະໃຫ້ພະມ່ານອາບນ້ຳມົວຈາກຄາບຂີ້ໄຄ, ຄາບສະບູ່ຈົນເປື້ອນ ຈຶ່ງຄ່ອຍນຳມາທຳຄວາມສະອາດເທື່ອໜຶ້່ງ, ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າ ພະມ່ານອາບນ້ຳນີ້ແຫຼະທີ່ເປັນຈຸດບົ່ມເພາະ ແລະສະສົມຂອງແຫຼ່ງເຊື້ອໂລກໄດ້ແບບທີ່ເຮົາຄິດບໍ່ເຖິງ

9 ປະເຄື່ອງສຳອາງໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ: ຄືກັບຫຼາຍໆເຫດຜົນທີ່ເວົ້າມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ເພາະການວາງເຄື່ອງສຳອາງທີ່ໃຊ້ແຕ່ງໜ້າໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ ຈຶ່ງມີໂອກາດທີ່ເຊື້ອໂລກຈະແພ່ກະຈາຍມາຕິດເຄື່ອງສຳອາງ

10 ບໍ່ໃສ່ເກີບຍ່າງ: ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ພື້ນຫ້ອງນ້ຳບໍ່ແມ່ນຈະປອດຈາກເຊື້ອໂລກ, ສະນັ້ນ ຫາກບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຫ້ອງນ້ຳສະອາດຫຼາຍພໍ ກໍຄວນມີເກີບໄວ້ໃສ່ຍ່າງໃນຫ້ອງນ້ຳ ເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໂລກເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍແບບບໍ່ຮູ້ໂຕ, ດັ່ງນັ້ນການຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຫ້ອງນ້ຳ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນທີ່ສຸດເພາະເປັນບ່ອນທີ່ເຮົາໃຊ້ງານຫຼາຍທີ່ສຸດ.

10 ພືດຕິກຳ ທີ່ພາໃຫ້ເຈັບເປັນ ສາເຫດຈາກການປະຕິບັດໃນຫ້ອງນ້ຳ Reviewed by makarow on 9:24:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.