ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

10 ຂໍ້ຄວນລະວັງ ການອອກກຳລັງກາຍຂອງຍິງຖືພາ


ຂໍ້ຄວນລະວັງ ການອອກກຳລັງກາຍຂອງຍິງຖືພາ

1. ບໍ່ຄວນອອກກຳລັງກາຍໃນຂະນະທ້ອງວ່າງ ກົດຂໍ້ໜຶ່ງຂອງການລອຍນຳ້ຄື ບໍ່ຄວນລົງສະນຳ້ຫຼັງການກິນອາຫານທັນທີ ຖ້າເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານຄວນຈະກິນອາຫານວ່າງ ແລະ ດື່ມນຳ້ຈັກຈອກ 15-30 ນາທີກ່ອນເລີ່ມອອກກໍາລັງກາຍ

2. ເລືອກເຄື່ອງນຸ່ງແຕ່ງກາຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບກິດຈະກຳ ເສື້ອຜ້າທີ່ຫຼົມເກີນໄປ ຫຼື ຄັບເກີນໄປເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວບໍ່ສະດວກ ເລືອກໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ເຮັດຈາກຝ້າຍຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ ໃສ່ເກີບຜ້າໃບທີ່ພໍດີຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຕີນເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີ ແລະ ປ້ອງກັນຂໍ້ຕໍ່ທີ່ຕີນໄດ້ດີ

3. ເລືອກສະຖານທີ່ທີ່ມີພື້ນເໝາະສົມ ຖ້າເປັນການບໍລິຫານໃນຮົ່ມພື້ນທີ່ຄວນໃຊ້ເປັນພື້ນລຽບບໍ່ມື່ນ ເຊັ່ນພື້ນຫີນອ່ອນບໍ່ເໝາະສົມໃນການອອກກຳລັງກາຍ ແຕ່ຫຼຸດຄວາມມື່ນດ້ວຍການປູພົມ ພື້ນພາຍນອກອາຄານຄວນເປັນພື້ນທີ່ສະອາດ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງທີ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ

4. ບໍ່ຄວນອອກກຳລັງກາຍຢ່າງຫັກໂຫມ ເພາະໃນຂະນະນັ້ນຮ່າງກາຍເຮົາຈະຂັບສານເຄມີບາງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ ກວດສອບການອອກກໍາລັງກາຍຂອງເຈົ້າວ່າມັນເໝາະສົມຫຼືບໍ່ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງເກີດອາການເກັງຫຼາຍເກີນໄປ ຖ້າມີອາການຫາຍໃຈຫອບ ສະແດງວ່າເຈົ້າກຳລັງອອກກຳລັງກາຍຫຼາຍເກີນໄປ ຄວນຢຸດ ຫຼື ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຊ້າ ອອກກຳລັງກາຍພໍໃຫ້ມີເຫື່ອອອກມາໜ້ອຍໆກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ

5. ຮູ້ວ່າເມື່ອໃດຄວນຢຸດ ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າກໍາລັງສັ່ງສັນຍານເຕືອນເມື່ອເກີດອາການເມື່ອຍລ້າ ເຊັ່ນການເຈັບປວດ ເປັນຕະຄິວ ຫຼື ມີອາການເຈັບຫົວ ຕາມົວ ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ເຕັ້ນບໍ່ເປັນຈັງຫວະ ອາດຈະມີອາການຖົງນຳ້ຮົ່ວ ແລະ ເລືອດອອກທາງຊ່ອງຄອດໃນອາຍຸ 28 ອາທິດຂື້ນໄປ ຈະພົບວ່າເດັກດີ້ນໜ້ອຍລົງ ຫຼື ຢຸດດິ້ນ ທັນທີ່ທີ່ມີອາການເຫຼົ່ານີ້ເຈົ້າຄວນຢຸດອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ພັກຜ່ອນ ອາການບາງຢ່າງຈະຫາຍໄປ ແຕ່ອາການເລືອດອອກ ແລະ ຖົງນຳ້ຮົ່ວເຈົ້າຄວນປຶກສາແພດທັນທີ

6. ພະຍາຍາມຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ເຢັນ ຫຼີກລ່ຽງການອອກກຳລັງກາຍໃນບ່ອນທີ່ຮ້ອນໆ ອາກາດຖ່າຍເທບໍ່ສະດວກ ຜູ້ຍິງຕັ້ງທ້ອງບໍ່ຄວນອົບໂຕດ້ວຍໄອນຳ້ຮ້ອນ ຫຼື ອາບນຳ້ຮ້ອນ ການເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມສູງຂື້ນ 1-2 ອົງສາຟາເຣນໄຮ ຈະເຮັດໃຫ້ປະລິມານເລືອດທີ່ໄປລ້ຽງມົດລູກຫຼຸດລົງ

7. ອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ການອອກກໍາລັງກາຍບໍລິຫານຄວນລະວັງການເສຍສົມດຸນຂອງຮ່າງກາຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລົ້ມລົງໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນຂະນະທີ່ຕັ້ງທ້ອງທີ່ໃົດລູກຍິ່ງຍື່ນອອກໄປຂ້າງໜ້າ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນມີການເຄື່ອນໄຫວໄວໆ

8. ລະມັດລະວັງການບາດເຈັບຂອງອະໄວຍະວະທີ່ກຳລັງອອກກຳລັງກາຍ ເຊັ່ນກ້າມເນື້ອຂໍ້ຕໍ່ຫຼຸດ ຫຼື ອາການເຈັບປວດຂອງອະໄວຍະວະຈາກການໃຊ້ງານຜິດທ່າທາງ

9. ລະວັງຫຼັງຂອງເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ພະຍາຍາມເກັງນິ້ວຕີນດົນເກີນໄປ ເມື່ອຖືພາໄດ້ 4 ເດືອນບໍ່ຄວນໃຊ້ທ່າກາຍະບໍລິຫານທີ່ນອນຫງາຍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກົດທັບຂອງເລືອດຈາກມົດລູກທີ່ໃຫຍ່ ການເກັງນິ້ວຕີນດົນໆຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຕະຄິວຂອງກ້າມເນື້ອຂາ ຄວນອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍທ່າຢ່າງອື່ນແທນ

10. ເຊົາອອກກຳລັງກາຍໃນໄຕມາດທີ່ສາມ ໃນໄລຍະສາມເດືອນສຸດທ້າຍເປັນເວລາທີ່ເຈົ້າຄວນຈະພັກຜ່ອນໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ງົດອອກກໍາລັງກາຍທີ່ໃຊ້ແຮງຫຼາຍ ຄວນໃຊ້ການຍ່າງຮອບໆບ້ານເປັນການອອກກຳລັງກາຍແທນ

10 ຂໍ້ຄວນລະວັງ ການອອກກຳລັງກາຍຂອງຍິງຖືພາ Reviewed by makarow on 1:48:00 AM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.