ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

4 ອາການຜູ້ຍິງ ຢ່ານິ່ງນອນໃຈ


1. ກ້ອນໃນນົມ
ກ້ອນໃນນົມເກີດໄດ້ຈາກຫຼາຍສາເຫດມີແຕ່ປະມານ 10 % ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ອາດຈະເປັນເນຶ້ອຮ້າຍທີ່ເອີ້ນວ່າ “ມະເຮັງເຕົ້ານົມ” ສ່ວນໃຫຍ່ກ້ອນເຫຼົ່ານີ້ເກີດຈາກການເກາະໂຕກັນຂອງໄຂມັນ ຫຼື ເນື້ອເຍື່ອ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນເນື້ອງອກ ຫຼື ຊີສທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍໂດຍມີຂະໜາດບໍ່ເກີນ 2 ເຊັນ ແລະ ອາດມີຫຼາຍກ້ອນເຊັ່ນ 3-5 ກ້ອນ ພົບໄດ້ໃນຜູ້ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ຊ່ວງອາຍຸ 20-40 ປິີ ຢ່າງໃດກໍ່ດີການໄປກວດຄັດກອງມະເຮັງເຕົ້ານົມເປັນປະຈຳ ຫຼື ຢ່າງນ້ອຍກວດຄຳດ້ວຍຕົນເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົ້ນຄວາມຜິດປົກກະຕິແຕ່ເນີ່ນໆ ເພາະຫາກກ້ອນເຫຼົ່ານີ້ໃຫຍ່ຂື້ນກວ່າ 5 ເຊັນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າສິບກ້ອນ ໝໍຈະຕັດສິນໃຈກວດລະອຽດເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈ

2. ເລືອດອອກຜິດປົກກະຕິ
ເລືອດອອກມາໆ ຫາຍໆ ນອກປະຈໍາເດືອນ ມີອາການປວດໜ່ວງໆ ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ ຫຼື ອາການປວດຫຼັງເຮື້ອຮັງ ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງມະເຮັງປາກມົດລູກ ແຕ່ຖ້າອາການອອກໜ້ອຍໆທຸກມື້ ຫຼື ວັນເວັ້ນວັນ ຮອບປະຈໍາເດືອນມາໄວກວ່າປົກກະຕິ ຫຼື ມີເລືອດອອກມານອກຮອບປະຈຳເດືອນ ຫຼື ອອກມາໝົດຫຼັງປະຈຳເດືອນໄປແລ້ວຫຼາຍປີ ແລະ ໃນບງລາຍອາດຈະມີເລືອດອອກຫລາຍ ລວມທັງເລືອດມາເປັນລິ່ມໆ ຕ້ອງໃຊ້ຜ້າອານາໄມຊັບຫຼາຍກວ່າ 5 ແຜ່ນ ຄວນໄປພົບແພດ ເພາະເປັນສັນຍານຂອງມະເຮັງປາກໝົດລູກ

3. ທ້ອງອືດ
ເປັນສັນຍານໜຶ່ງທີ່ບົ່ງຊີ້ເຖິງໂລກມະເຮັງຮັງໄຂ່ ຍ່າງໃດກໍ່ດີ ສັນຍານໂລກນີ້ມີຫຼາກຫຼາຍແລະ ຄ່ອນຂ້າງຄຸມເຄືອ ອາການຂອງອືດຍັງເປັນອາການທີ່ຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນຕ້ອງປະເສີນໃນຊ່ວງການມີຮອບເດືອນແລ້ວຈະຮູ້ໄດ້ແບບໃດ ທ້ອງອືດແບບໃດບໍ່ປົກກະຕິ? ລອງສັງເກດເບິ່ງວ່າ ຖ້າອາການທ້ອງອືດເລື້ອຍໆ ນອກຊ່ວງຂອງການມີປະຈຳເດືອນ ແລະ ມີອາການອື່ນຮ່ວມດ້ວຍ ເຊັ່ນ ເບື່ອອາຫານ ປວດທ້ອງ ນຳ້ໜັກລົດ ຍ່ຽວເລື້ອຍໆ ຄວນໄປພົບແພດ ເຊິ່ງແພດຈະກວດເລືອດເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິ

4. ລົງຂາວ
ລົງຂາວເປັນສິ່ທີ່ເກີດຂື້ນໄດ້ເປັນເພາະເປັນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບອານາໄມຈະເລີນພັນໃນການໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຊ່ວຍປົກປ້ອງຮ່າງກາຍຈາກການຕິດເຊື້ອ ລົງຂາວທົ່ວໄປມີລັກສະນະໃສ ຫຼື ສີຂາວຂຸ້ນຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປສຳພັນກັນແຕ່ລະຮອບປະຈຳເດືອນ ແຕ່ຖ້າສັງເກດເຫັນວ່າ ລົງຂາວມີສີແປກໆ ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ຫຼື ມາຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ ຄວນໄປພົບແພດເພື່ອກວດເຊັກອາການ

4 ອາການຜູ້ຍິງ ຢ່ານິ່ງນອນໃຈ Reviewed by makarow on 7:51:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.