ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

5 ວິທີແກ້ອາການຂັບຖ່າຍບໍ່ສະດວກ ກະຕຸ້ນລະບົບຂັບຖ່າຍໃຫ້ເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ


ອາການຂັບຖ່າຍບໍ່ສະດວກ ເປັນອາການທີ່ເກິດຂຶ້ນໄດ້ເລື້ອຍໆເຊິ່ງເກີດຈາກພຶດຕິກຳການກິນອາຫານໃນແບບຜິດໆ ແລະ ການກັ້ນຖ່າຍເລື້ອຍໆ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຂັບຖ່າຍບໍ່ສະດວກ ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍມີວິທີແກ້ອາການຂັບຖ່າຍບໍ່ສະດວກມາຝາກ. ຢາກໃຫ້ລະບົບການຂັບຖ່າຍເຮັກວຽກສະດວກ ມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າ ຄວນເຮັດແນວໃດ.

1.ດື່ມນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍ
ຄວນດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຮ່າງກາຍໃນແຕ່ລະມື້ ໂດຍດື່ມປະມານ 8-10 ຈອກ ເພາະນ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ຂອງເສຍເກີດຄວາມອ່ອນ ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການຂັບເຄື່ອນອອກໄປຫາລຳໄສ້ໃຫຍ່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂັບຖ່າຍສະດວກນັ້ນເອງ. ທີ່ສຳຄັນຄື ການດື່ມ ນ້ຳໃຫ້ພໍຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນພາວະຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳໄດ້ອີກດ້ວຍກ ພ້ອມກັນນີ້ ຄວນງົດດື່ມເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ, ຄາເຟອີນ ແລະ ນ້ຳອັດລົມ ເພາະເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງ ກາຍຂາດນ້ຳຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້້ເກີດການຂັບຖ່າຍບໍ່ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

2.ກິນກາກໄຍອາຫານໃຫ້ພຽງພໍ
ອາຫານທີ່ມີໄຟເບີ (ກາກໄຍອາຫານ) ແນ່ນອນວ່າຈະຕ້ອງເປັນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ເຊິ່ງໄຟເບີນີ້ເອງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂອງເສຍເກີດຄວາມອ່ອນລົງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍຈົນເກີນໄປເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການທ້ອງອືດໄດ້. ຄວນກິນໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວ ຮ່າງກາຍຕ້ອງການໄຟເບີຢູ່ທີ່ 30 ກຣາມເທົ່ານັ້ນ.

3.ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ
ຮູ້ບໍ່ວ່າ ພຽງແຕ່ອອກກຳລັງກາຍເລັກໆນ້ອຍໆ ເປັນປະຈຳກໍຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນໄຫວຂອງລຳໄສ້ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ເປັນໄປໄດ້ດີຂຶ້ນ. ຕະຫຼອດຈົນລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ລະບົບການຂັບຖ່າຍ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍແກ້ບັນຫາຂັບຖ່າຍບໍ່ສະດວກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ແນະນຳໃຫ້ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 20-30 ນາທີ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ມີເວລາໄປອອກກຳລັງກາຍກໍອາດຈະຫາເວລາຍ່າງຕອນຫຼັງເລີກວຽກ ເຮັດທ່າກາຍບໍລິຫານ ຫຼື ເຮັດວຽກບ້ານການເຮືອນກໍໄດ້ຄືກັນ.

4.ເມື່ອເຈັບທ້ອງຖ່າຍ ຄວນຟ້າວເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳທັນທີ
ຫາກເກີດອາການເຈັບທ້ອງຖ່າຍໜັກ ແນະນຳວ່າບໍ່ຄວນກັ້ນອາການປວດໄວ້ ຄວນຟ້າວເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳໃນທັນທີ. ເພາະຫາກກັ້ນຖ່າຍເລື້ອຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຂອງເສຍໄຫຼກັບຂຶ້ນໄປລຳໄສ້ໃຫຍ່ ເຮັດໃຫ້ຂັບຖ່າຍລຳບາກຍິ່ງຂຶ້ນ ຈົນກາຍເປັນອາການຂັບຖ່າຍບໍ່ສະດວກຕາມມາ. ດັ່ງນັ້ນ ທາງທີ່ດີ ຄວນຝຶກຂັບຖ່າຍໃຫ້ກົງເວລາທຸກມື້ ເຊິ່ງເວລາໃນການຂັບຖ່າຍຈະຢູ່ທີ່ 05:00-07:00 ໂມງເຊົ້າ. ນີ້ຄືຊ່ວງເວລາທີ່ລຳໄສ້ໃຫຍ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ຫາກສາວໆ ຕື່ນມາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຊ່ວງເວລານີ້ແລ້ວ ຮັບຮອງວ່າລະບົບຂັບຖ່າຍຈະເຮັດວຽກສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນແນ່ນອນ.

5.ບໍ່ຄວນກິນຢາລະບາຍ
ເມື່ອມີອາການຂັບຖ່າຍບໍ່ສະດວກ ການກິນຢາລະບາຍອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນດີໃນຊ່ວງທຳອິດ ແຕ່ຫາກກິນເລື້ອຍເຂົ້າແນ່ນອນວ່າປະສິດທິພາບຂອງຢາອາດຈະຫຼຸດລົງໄດ້ ເນື່ອງຈາກຢາລະບາຍຈະເຂົ້າໄປກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງລຳໄສ້ ຫາກໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນຫຼາຍຄັ້ງ ກໍຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊິນເຄີຍ ຫຼື ເກີດອາການດື້ຢາຕາມມາ ແລະ ກໍຈະເກີດອາການຂັບຖ່າຍບໍ່ສະດວກຂຶ້ນ ຫາກບໍ່ກິນຢາລະບາຍ. ຫາກຕ້ອງການໃຊ້ຢາລະບາຍກໍອາດຈະບໍ່ໄດ້ຜົນ ຈົນຕ້ອງໃຊ້ຢາທີ່ອອກລິດຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວກໍຄວນຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ຢາ ຫຼື ປຶກສາໆໝໍກ່ອນໃຊ້ທຸກຄັ້ງຈະດີທີ່ສຸດ.

ນອກຈາກຄຳແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ ສາວໆ ບໍ່ຄວນເຄັ່ງຕຶງຢ່າງເດັດຂາດ ຍ້ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງນອກຈາກຈະສົ່ງຜົນດ້ານຈິດໃຈແລ້ວ ຍັງມີຜົນຕໍ່ລະບົບການເຮັດວຽກງານຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ. ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຮໍໂມນປັ່ນປ່ວນ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກງານຂອງລຳໄສ້ຜິດປົກກະຕິຕາມໄປນຳກໍເປັນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມາກິນຜັກ, ໝາກໄມ້, ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ, ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ແລະ ເຮັດໃຈໃຫ້ສະບາຍດີກວ່າ. ພຽງເທົ່ານີ້ກໍຈະຊ່ວຍຮັບມືອາການຂັບຖ່າຍບໍ່ສະດວກໄດ້ດີຫຼຍຂຶ້ນແລ້ວ.
5 ວິທີແກ້ອາການຂັບຖ່າຍບໍ່ສະດວກ ກະຕຸ້ນລະບົບຂັບຖ່າຍໃຫ້ເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ Reviewed by makarow on 11:56:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.