ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

ຫຼັກການສູ່ຄວາມສຳເລັດ 6 ຂໍ້ຂອງ Jeff Bezos ບຸກຄົນທີ່ລ້ຳລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກ CEO Amazon


1. ເຊົາເສຍໃຈ
ນີ້ຄືກົດຂໍ້ທຳອິດທີ່ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເສັ້ນທາງແຫ່ງຄວາມສຳເລັດຂອງເບໂຊສໃນປີ 1994 ເບໂຊສມີໜ້າທີ່ການງານທີ່ໝັ້ນຄົງຢູ່ແລ້ວໃນກອງທຶນຫຼັກຊັບແຫ່ງໜຶ່ງ ແຕ່ເມື່ອກະແສອິນເຕີເນັດເລີ່ມມາແຮງ ເຂົາຈຶ່ງເຫັນໂອກາດທາງທຸລະກິດທີ່ຕາມມາ ແລະ ກ້າອອກຈາກວຽກທີ່ເຮັດປະຈຳຂອງຕົນ ໂດຍເລືອກເຮັດສິ່ງທີ່ຕ້ອງບໍ່ເສຍໃຈພາຍຫຼັງ ເຊິ່ງຄຳຕອບຂອງເຂົາກໍ່ຄື ການລາອອກຈາກວຽກ ແລະ ຮັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕາມມາ ເພາະເຂົາບໍ່ຢາກມາເສຍໃຈທີ່ຫຼັງທີ່ບໍ່ກ້າລາອອກນັ້ນເອງ ເຊິ່ງຖ້າເຮັດຕາມຫຼັກການຂໍ້ນີ້ແລ້ວ ເຂົາຈະບໍ່ມີທາງເສຍໃຈພາຍຫຼັງເຖິງວ່າຈະພົບກັບຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວ ເພາະຢ່າງນ້ອຍກໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຈົນເຖິງທີ່ສຸດແລ້ວ

2. ເບິ່ງການໄກ
ເບໂຊສ ເປັນຄົນມີວິໄສທັດທາງການໄກ ເຂົາບໍ່ສົນໃຈໃນໄລຍະສັ້ນ ແຕ່ເບິ່ງພາບລວມບໍລິສັກຄວນເປັນໄປໄດ້ໃນທິດທາງໃດ ແລ້ວຈະເຮັດແບບໃດໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ນັ້ນຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ Amazon ຈຶ່ງສາມາດລົງທຶນຊ້ຳໄດ້ໃນຈຳນວນເກືອບທົບຜົນກຳໄລທັງໝົດ ການເບິ່ງການໄກໝາຍເຖິງການຄາດຫວັງໃນອານາຄົດດ້ວຍ Amazon ຈຶ່ງເລືອກທີ່ເຮັດທຸລະກິດເທິງລະບົບຄອມພິວເຕີແບບ Cloud ເພາະເຂົາຄາດເດົາວ່າມັນຈະເປັນທີ່ນິຍົມໃນອານາຄົດ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດກ້າວໄປໄກກວ່າຄູ່ແຂງຄົນອື່ນໆ ແລະ ໄດ້ລາຍຮັບຈຳນວນມະຫາສານຈາກລະບົບດັ່ງກ່າວດ້ວຍ

3. ຍຶດໝັ້ນໃນວິໄສທັດ
ການຕັ້ງວິໄສທັດກັບການຍຶດໝັ້ນເຮັດຕາມວິໄສທັດນັ້ນ ຄັ້ງໜຶ່ງ ເບໂຊສເຄີຍກ່າວວ່າ “ເຮົາຍຶດໝັ້ນໃນວໄສທັດ ແຕ່ຍືດຍຸ່ນໃນລາຍລະອຽດ” ເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຫຼາຍພໍທີ່ຈະໄປໃຫ້ເຖິງເສັ້ນໄຊ ໂດຍບໍ່ວອກແວກໄປກັບໂອກາດຫຼືຜົນປະໂຫຍດສັ້ນໆ ເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ອົດທົນ ແລະ ຄວາມຫຼົງໄຫຼຕັ້ງໃນເປົ້າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງຕົນ

4. ຍືດຍຸ່ນໃນລາຍລະອຽດ
ໃນຂະນະທີ່ຍຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍ ເຈົ້າຕ້ອງຍືດຍຸ່ນກັບລາຍລະອຽດເລັກໆນ້ອຍໆ ດ້ວຍ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເຈົ້າບໍ່ຄວນທີ່ຈະຍຶດຕິດກັບຫົນທາງໃດທາງໜຶ່ງໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນ ແຕ່ຄວນເປີດໃຈລອງຫົນທາງອື່ນໆ ດ້ວຍການຫາທາງທຳອິດບໍ່ສຳເລັດຢ່າຍຶດຕິດກັບສິ່ງໃດຫຼາຍເກີນໄປ ຈົ່ງລະມັດລະວັງພາວະຕົ້ນທຶນຈົມ

5. ທົດລອງສິ່ງໃໝ່ໆ
ຄົນເຮົາຈະຍືດຍຸ່ນໄດ້ກໍ່ຕ້ອງອາໄສກອບຄວາມຄິດທີ່ກ້າທົດລອງ ເຕັມໃຈລອງສິ່ງໃໝ່ ຕໍ່ໃຫ້ຈະຕ້ອງລົ້ມເຫຼວ ອາເມຊອນເອງ ກໍ່ພົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວມາບໍ່ໜ້ອຍ ເຊັ່ນ ການຜະລິດສະມາດໂຟນ Fire phone ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນບົດຮຽນໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ດີກວ່າ

6. ສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ໂຕເອງ
ວິໄສທັດຫຼັກກໍ່ຄື ການກ້າວເປັນບໍລິສັດທີ່ມີລູກຄ້າເປັນສູນກາງອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງທຸ່ມເທຢ່າງໜັກເພື່ອສ້າງຄຸນຄ່າແກ່ລູກຄ້າໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ເຫັນໄດ້ຈາກນະວັດຕະກຳຫຼາກຫຼາຍທີ່ອອກມາ ເຊັ່ນ Amazon Prime

ຫຼັກການສູ່ຄວາມສຳເລັດ 6 ຂໍ້ຂອງ Jeff Bezos ບຸກຄົນທີ່ລ້ຳລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກ CEO Amazon Reviewed by makarow on 6:51:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.