ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

7 ວິທີປ່ຽນ “ຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າ” ໃຫ້ກາຍເປັນ “ຄວາມຈິງ”


7ວິທີປ່ຽນ “ຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າ” ໃຫ້ກາຍເປັນ “ຄວາມຈິງ”
1. ເລີ່ມດ້ວຍການຄິດເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງກ່ອນ
ຕັ້ງເປົ້າໝາຍແລະ ຖາມຕົນເອງວ່າ “ຂ້ອຍຕ້ອງເຮັດແບບໃດໃນການເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ສຳເລັດ” ຄໍາຕອບຂອງເຈົ້າຈະບອກໄດ້ໃນທັນທີວ່າເຈົ້າຕ້ອງຮຽນຮູ້ຫຼືເຝິກຝົນທັກສະໃດເພີ່ມຕື່ມແນ່

2. ປະເມີນທັກສະ ຫຼື ຄວາມຮູ້ທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ
ເປົ້າໝາຍບາງຢ່າງອາດຈະບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຮູ້ຫຼື ທັກສະໃໝ່ ແຕ່ບາງເປົ້າໝາຍຕ້ອງອາໄສທັກສະສະເພາະເພີ່ມເຕີມ ແລ້ວມີທັກສະຫຍັງແດ່ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າເປັນຈິງໄດ້? ເຈົ້າຕ້ອງພັດທະນາທັກສະທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ດີຂື້ນອີກ

3. ສືບຫາຈາກແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ
ເຊັ່ນການຮຽນ ຫຼື ລົງທະບຽນຄອສອົບຮົບຕ່າງໆ ທີ່ເຈົ້ານນາຍແນະນຳ ຫາທີ່ປຶກສາຫຼືເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ສາມາດສອນທັກສະຫຼືໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນແກ່ເຈົ້າໄດ້ ຈົ່ງເບິ່ງຫາແຫຼ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບທຸກທັກສະທີ່ເຈົ້າຄິດວ່າຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້

4. ວາງແຜນການຮຽນຮູ້ຂອງເຈົ້າ
ເມື່ອມີຂໍ້ມູນແລ້ວ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຄືການວາງແຜນການຮຽນຮູ້ຂອງເຈົ້າ ໂດຍແຜນການຄວນລະບຸໃຫ້ຊັດເຈນວ່າທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ ລວມໄປເຖິງເວລາວ່າເຈົ້າຈະເຮັດຫຍັງກ່ອນ ຢູ່ໃສ ແລະ ເມື່ອໃດ ເຈົ້າຄວນຂຽນດ້ວຍລາຍມື ແລະ ບໍ່ຄວນເກີນ 1 ໜ້າເຈົ້າອາດຈະເຮັດໄດ້ບໍ່ຍາກ

5. ເລີ່ມຈາກສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ
ຢ່າເລີ່ມຈາກສິ່ງທີ່ຍາກທີ່ສຸກ ຫຼື ງ່າຍທີ່ສຸດ ແຕ່ໃຫ້ຄິດວ່າສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ເຈົ້າຄວນເຮັດຕອນນີ້ຄືຫຍັງ ປະເມີນແລະຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນໃຫ້ດີ

6. ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ
ລົງມືເຮັດ! ພາຍໃນໜຶ່ງອາທິດເຈົ້າຕ້ອງເຮັດຫຍັງແນ່? ເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນໃນອາທິດນີ້? ແລະ ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ? ຢ່າຖ້າ…. ໃຫ້ລົງມືເຮັດເລີຍ

7. ກຳຈັດອຸປະສັກທີ່ໄດ້ມາຈາກຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ
ເຮົາທຸກຄົນຕ່າງກໍ່ມີຄວາມຄິດບາງຢ່າງທີ່ເປັນອຸປະສັກຂອງຕົນເອງ ຖ້າເຈົ້າເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈມັນ ມັນກໍ່ຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ເຈົ້າໜ້ອຍລົງ ຢ່າຂາດຄວາມເຊື່ອໜັ້ນໃນການຍ່າງຕາມຄວາມຝັນ

7 ວິທີປ່ຽນ “ຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າ” ໃຫ້ກາຍເປັນ “ຄວາມຈິງ” Reviewed by makarow on 7:59:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.