ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

7 ສາເຫດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ


ສາເຫດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ
1. ການມີທັດສະນະຄະຕິແບບປິດ
ເຮົາຈະຮູ້ສຶກເພິ່ງພໍໃຈເມື່ອເຊື່ອໝັ້ນວ່າສິ່ງທີ່ຮູ້ກັບວິທີການຮຽນຮູ້ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ແຕ່ແນ່ນອນວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ດີໄປໝົດທຸກຢ່າງ ທັດສະນະຄະຕິຂອງເຮົາຈຶ່ງຄວນປ່ຽນແປງ ແລະ ເຕີບໂຕໄດ້ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ຈົ່ງເຊື່ອວ່າຍັງມີສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ຈະສອນໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ ເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ

2. ການຢຸດພັດທະນາຕົນເອງ
ຄົນສ່ວນໃຫ່ຍສາມາດຕໍ່ຍອດທັກສະ ແລະ ພອນສະຫວັນທີ່ມີໃນໂຕເອງບໍ່ຍາກ ແຕ່ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ເຮົາຈະຢຸດພັດທະນາຕົນເອງດື້ໆ ເພາະພົບວ່າຍັງຂາດທັກສະທີ່ຈຳເປັນອີກຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງພັດທະນາຕົນເອງໄປເລື້ອຍໆ ບໍ່ຢຸດນິ່ງກັບທີ່ ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາຢຸດຮຽນຮູ້ ເຮົາກໍ່ຈະຢຸດເຕີບໂຕ

3. ການທີ່ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນ
ເປັນທຳມະດາທີ່ເຈົ້າຈະຫຼົງທາງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຫາກຍັງບໍ່ແນ່ໃຈເສັ້ນທາງທີ່ຈະໄປ ການເດີນອອກນອກທາງເດີນໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ການທີ່ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍ ຫຼື ຈຸດປະສົງຕ່າງຫາກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າບໍ່ສາມາດວາງແຜນດັ່ງກ່າວທີ່ວ່າ “ຄວາມຫຼົ້ມເຫຼວໃນການວາງແຜນ ກໍ່ຄືການວາງແຜນທີ່ຈະຫຼົ້ມເຫຼວ”

4. ການຄິດລົບ
ການຄິດລົບບໍ່ເຄີຍສົ່ງຜົນດີຫຍັງເລີຍ ແຕ່ມັນກັບເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດຄວາມລະອາຍໃຈ ແລະ ອ່ອນແອກວ່າເດີມ ຖ້າເຈົ້າຢາກປະສົບຄວາມສຳເລັດ ຈົ່ງຮຽນຮູ້ໄວ້ວ່າພະລັງແຫ່ງການຄິດບວກຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເຮັດວຽກຍາກໆ ໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ ແລະ ໃຫ້ຄິດວ່າ “ຄວາມລົ້ມເຫຼວ ຄືຄວາມສຳເລັດທີ່ຍັງບໍ່ລຸລ່ວງຕ່າງຫາກ”

5. ການລົງມືເຮັດ
ຂໍ້ນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງນ່າແປກໃຈ ແນ່ນອນວ່າເຮົາບໍ່ລົງມືເຮັດ ເຮົາກໍ່ຈະບໍ່ມີຜົນງານອອກມາ ເມື່ອບໍ່ມີຜົນງານ ເຮົາກໍ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ອານາຄົດຂອງເຈົ້າຂື້ນຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດໃນມື້ນີ້ ແລະ ຈະບໍ່ມີຫຍັງສຳເລັດໄດ້ດອກແຕ່ເວັ້ນເສຍແຕ່ເຈົ້າລົງມືເຮັດມັນ ພຽງຄວາມຄືບໜ້າເລັກໆນ້ອຍໆ ໃນແຕ່ລະວັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນລັບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນທີ່ສຸດ

6. ການຂາດແຮງບັນດານໃຈ
ຈົ່ງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສຳຄັນກັບມັນຫຼາຍໆ ຖ້າເປົ້າໝາຍນັ້ນສຳສຳຄັນຕໍ່ເຈົ້າແທ້ໆ ເຈົ້າຈະມີແຮງບັນດານໃຈໃນການເຮັດຈົນສຳເລັດ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າຄິດວ່າມັນບໍ່ສຳຄັນ ເຈົ້າກໍ່ຈະຫາຂໍ້ອ້າງຕ່າງໆ ນາໆ ແລ້ວກໍ່ລົ້ມເຫຼວໃນທີ່ສຸດ

7. ການຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ
ຫາກບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ເຈົ້າຈະເອົາແຮງແບບໃດທີ່ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ? ຄວາມໝັ້ນໃຈເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍໂດຍສະເພາະເມື່ອເຮົາລົ້ມເຫຼວ ອີກທັງຍືນເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຄວາມສຳເລັດກໍ່ວ່າໄດ້
7 ສາເຫດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ Reviewed by makarow on 8:16:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.