ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

9 ວິທີເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຊ່ອງຄອດໃຫ້ປາສະຈາກກິ່ນ


ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ່ນໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ຍິງທຸກຄົນຂໍແນະນຳ 9 ວິທີເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຊ່ອງຄອດໃຫ້ປາສະຈາກກິ່ນບໍ່ປາດຖະນາດັ່ງນີ້

1. ເພາະຂົນອະໄວຍະວະເພດຊ່ວຍປ້ອງກັນເຊື້ອໂລກເຂົ້າສູ່ຊ່ອງຄອດໄດ້
2. ເພາະເຮັດໃຫ້ເກີດການອັບຊຸ່ມຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນ
3. ປ້ອງກັນເອົາເຊື້ອໂລກຈາກຮູທະວານໜັກເຂົ້າມາຫາຊ່ອງຄອດ

4. ຮ່ວມກັບສະບູຊະນິດອ່ອນ ບໍ່ໃຊ້ນ້ຳຢາສະເພາະຈຸດລັບເພາະຈະໄປຂ້າແບັກທີເລຍຊະນິດດີເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອງ່າຍ
5. ບໍ່ສວນລ້າງຊ່ອງຄອດເພາະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຄອດມີພາວະເປັນດ່າງ ເພີ້ມຈຳນວນແບັກທີເລຍທີ່ສ້າງກິ່ນ ຂະນະດຽວກັນຍັງຫຼຸດແບັກທີເລຍແລັກໂຕບາຊິລັສທີ່ຊ່ວຍກຳຈັດເຊືອລາ

6. ບໍ່ຊື້ຢາຕ້ານເຊືອກິນເອງ ເພາະຈະທຳລາຍແບັກທີເລຍ “ແລັກໂຕບາຊິລັສ”
7. ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຜ້າອະນະໄມແບບບາງທຸກວັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະເພດອັບຊຸ່ມ
8. ນຸ່ງສະລິບທີ່ເຮັດຈາກຜ້າທີ່ລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ ບໍ່ຮັດຕຶງຫຼາຍ

9. ເພາະໃນອາຫານດັ່ງກ່າວມີສານເຄມີກະຕຸ້ນລົງຂາວ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາອັກເສບລະຄາຍເຄືອງ

ຫາກຊ່ອງຄອດມີກິ່ນຜິດປົກກະຕິຮ່ວມກັບລົງຂາວປະລິມານຫຼາຍ ມີສີແລະລັກສະນະທີ່ຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນ ເຫຼືອງ ຫຼືເປັນມູກປົນເລືອດ ຫຼືເປັນເລືອດ ມີຜື່ນຄົນບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ ຄັນແສບຜິວໜັງສ່ວນອະໄວຍະວະເພດຫຼືຊ່ອງຄອດ ເກີດການເຈັບເມື່ອມີເພດສຳພັນເຈັບແສບເມື່ອຍ່ຽວ ຫຼືຍ່ຽວຂຸ່ນຢ່ານິ້ງນອນໃຈຮີບຟ້າວໄປພົບແດດໂດຍດ່ວນ

9 ວິທີເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຊ່ອງຄອດໃຫ້ປາສະຈາກກິ່ນ Reviewed by makarow on 8:26:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.