ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

ເຄັດລັບການໃຫ້ນົມລູກ


ການໃຫ້ນົມລູກມີເຄັດລັບງ່າຍໆຄື 4 ດ
1. ດູດໄວ
ລູກໄດ້ດູດນົມແມ່ຫຼັງເກີດທັນທີຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການສ້າງນ້ຳນົມ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳນົມມາໄວຂື້ນ ຖ້າໃຫ້ລູກດູດນົມແມ່ຊ້າ ນຳ້ນົມກໍ່ຈະມາຊ້າດ້ວຍ

2. ດູດຫຼາຍຄັ້ງ
ໃຫ້ລູກດູດນົມແມ່ຫຼາຍຄັ້ງຕາມທີ່ລູກຕ້ອງການ ຄືຫິວເມື່ອໃດກໍ່ໃຫ້ດູດທັນທີ ເພາະເດັກແລກເກີດມັກຈະຫິວນົມທຸກ 2- 3 ຊົ່ວໂມງມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນໄລຍະ 2 -3 ວັນທຳອິດຫຼັງເກີດລູກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ລູກດູດນົມຕະຫຼອດ 1 – 2 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ນ້ຳນົມມາ ຫຼັງຈາກນີ້ກໍ່ໃຫ້ລູກດູດຕາມຕ້ອງການ

3. ດູດຖືກວິທີ
ທ່າດູດນົມທີ່ຖືກຕ້ອງຄື ປາຍດັງແນບເຕົ້າ ປາກອົມຈົນມິດ້າມຫົວນົມ ຖ້າລານນົມກວ້າງໃຫ້ອົມໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເອົາຄາງແນບເຕົ້ານົມ ລູກດູດແຮງ ແລະ ເປັນຈັງຫວະສະໝ່ຳສະເໝີ ໄດ້ຍິນສຽງກືນນົມເປັນຈັງຫວະ ຖ້າລູກບໍ່ຄ່ອຍດູດ ຫຼື ດູດຊ້າລົງໃຫ້ບີບເຕົ້ານົມເພີ່ມປະລິມານນ້ຳນົມເຂົ້າປາກລູກ

4. ດູດໃຫ້ໝົດເຕົ້າ
ການໃຫ້ນົມແມ່ແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງໃຫ້ດົນພໍ ຄືໃຫ້ລູກດູດນົມໃຫ້ໝົດເຕົ້າ ເພາະນ້ຳນົມສ່ວນໃຫຍ່ ສ່ວນຫຼັງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສະໝອງ ແລະ ຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ລູກອີ່ມດົນ ແລະ ບໍ່ຫິວໄວຈົນເກີນໄປ
ເຄັດລັບການໃຫ້ນົມລູກ Reviewed by makarow on 7:29:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.