ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

ໃບໝາກສີດາເປັນສະໝູນໄພດີຕໍ່ຜົມຫຼົ່ນ


ບັນຫາຜົມຫຼົ່ນເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນກັບຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ຍິງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຍິງຈະບໍ່ໄດ້ພົບບັນຫາດັ່ງ ກ່າວ ແຕ່ລະຄົນລ້ວນແຕ່ພົບບົນຫານີ້ຄືກັນ. ບັນຫານີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກີດຂື້ນອັນເນື່ອງມາຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງສໍາອາງ ບໍ່ຖຶກກັບຜິວໜັງ ແລະ ອາຫານການກິນກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ທາງທີມງານ ພວກເຮົາ ມີວິທີ ແກ້ທີ່ດີໆມານໍາສະເໜີໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ນໍາໃຊປະໂຫຍດຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ໂດຍນໍາໃຊ້ສະໝູນໄພທີ່ຫາງ່າຍໆ ທີ່ມີ ຢູ່ຕາມທໍາມະຊາດ ນັ້ນກໍ່ແມ່ນ “ໃບສີດາ” ຊິງໃບສີດາໄດ້ຜ່ານການວິໄຈມາແລ້ວວ່າ ເປັນປະໂຫຍດໃນການຊ່ວຍປ້ອງກັນຜົມຕົກຫຼົ່ນຂອງຄົນເຮົາໄດ້ ແລະ ສາມາດງອກຄືນມາໃໝ່ໄດ້ອີກຄັ້ງ ໂດຍປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ໃຊ້ໃບສີດາ ປະມານ 1 ກໍາມືລົງໃນນໍ້າ 1 ລິດ, ຕົ້ມໄວ້ເປັນເວລາປະມານ 20 ນາທີ ແລ້ວປະໃຫ້ເຢັນ ຈາກນັ້ນກໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ເລີຍ ໂດຍເອົານໍ້າດັ່ງກ່າວນີ້ມານວດໜັງຫົວ ແລ້ວເອົາຜ້າແພປົກໄວ້ປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງແລະຈຶ່ງລ້າງອອກ. ພຽງແຕ່ປະຕິບັດແບບນີ້ ກໍສາມາດຮັກ ສາການຕົກຫຼົ່ນຜົນ ຂອງຕົນເອງໄດ້ແລ້ວ ແລະຍັງຈະງອກຄືນອີກດ້ວຍ.

ໃບໝາກສີດາເປັນສະໝູນໄພດີຕໍ່ຜົມຫຼົ່ນ Reviewed by makarow on 9:42:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.