ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

ວາງແຜນຊີວິດແບບໃດ ໃຫ້ຊັບສິນເພີ່ມພູນຂື້ນ


ວາງແຜນຊີວິດແບບໃດ ໃຫ້ຊີວິດເພີ່ມພູນຂື້ນ

1. ວາງແຜນໃຫ້ຄົບ ຕາມຂັ້ນຕອນການວາງແຜນທາງການເງີນ
ກ່ອນອື່ນເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວາງແຜນການເງີນ ບໍ່ພຽງແຕ່ການເລືອກຊື້ກອງທືນລວມ ຫຼື ປະກັນຊີວິດ ທີ່ຜົນປະໂຫຍດດີໆເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເລື່ອງພື້ນຖານຢ່າງການບໍລິຫານລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ການມີເງີນອອມການຈັດການໜີ້ສິນໄປຈົນເຖິງການວາງແຜນຈັດການຄວາມສ່ຽງ ການລົງທືນຕໍ່ຍອດຄວາມໝັ້ນຄົງ ການວາງແຜນສົ່ງຕໍ່ຊັບສິນ ແລະ ການຈັດການພາສີ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງຄວນວາງແຜນໃຫ້ຄົບທຸກດ້ານ ບໍ່ແມ່ແຕ່ການດູແລພຽງດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ໂດຍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນລະດັບພື້ນຖານກ່ອນແລ້ວຄ່ອຍໄຕ່ລະດັບຕາມຂັ້ນ ໄປຈົນເຖິງເລື່ອງລາວຂອງການວາງແຜນລົງທືນເພື່ອຄວາມມັ່ງຄັ່ງ

2. ຫ້າມລືມລຽງຄວາມສຳຄັນຂອງເປົ້າໝາຍ
ຫຼາຍຄົນອາດຈະມີເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດຫຼວງຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຄວນລຽງລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງເປົ້າໝາຍກ່ອນວ່າອັນໃດສຳຄັນໜ້ອຍ ຫຼາຍ ພຽງໃດ ແລ້ວເລືອກແຜນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕົ້ນໆ ກ່ອນ ຫຼື ອາດຈະຄ່ອຍກັບມາວາງແຜນເລື່ອງນັ້ນໃໝ່ ເມື່ອຊັບສິນມີຫຼາຍຂື້ນກໍ່ໄດ້

3. ບໍ່ທຸ່ມນ້ຳໜັກໄປກັບເປົ້າໝາຍດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງຫຼາຍຈົນເກີນໄປ
ເມື່ອເຮົາມີຫຼາຍເປົ້າໝາຍ ຫຼື ແຜນການເງີນຫຼາຍແຜນ ກໍ່ບໍ່ຄວນທຸ່ມເງີນໄປຈັດສັນໃຫ້ກັບບາງແຜນຫຼາຍຈົນເກີນໄປແຕ່ຄວນຈັດສັນເງີນໄປບໍລິຫານແຕ່ລະແຜນໃຫ້ເທົ່າກັນ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ທຸກແຜນກໍ່ຕາມ ເພື່ອຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ເຮັດໃຫ້ແຜນເຮົາມີຄວາມສົມດຸນ ຫຼື ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ກໍ່ບໍ່ຄວນຈະເນັ້ນແຕ່ລົງທຶນໃຫ້ເງີນເຕີບໂຕເປັນຕົ້ນ

4. ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງແຕ່ລະແຜນຢ່າງຮອບຄອບ
ທີ່ສຳຄັນໃນເລື່ອງການວາງແຜນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງການເຮັດກຳໄລ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມີເງີນຫຼາຍ ຫຼື ຕ້ອງເຖິງເປົ້າໝາຍໄດ້ໄວໆ ດັ່ງນັ້ນ ໃນທຸກໆແຜນ ຈຶ່ງຄວນຖືກຄິດມາຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ຕ້ອງປະເມີນເຖິງຄວາມສ່ຽງຂອງແຕ່ລະແຜນ ວ່າມີປັດໃຈຫຍັງແດ່ ທີ່ອາດຈະເກີດໂອກາດເຮັດໃຫ້ເຮົາໄປບໍ່ເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໄດ້ ແລະ ຄວນຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງນັ້ນແນວໃດ ແລະ ລະມັດລະວັງຄວາມສ່ຽງຈາກການລົງທືນນັ້ນ

5. ລະມັດລະວັງເລື່ອງຜົນກະທົບແຕ່ລະແຜນຕໍ່ແຜນອື່ນໆ
ເຮົາຄວນວາງແຜນການເງີນແບບ “ອົງປະກອບລວມ” ນັ້ນຄື ບໍ່ວາງແຜນໃດແຜນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວາງທຸກໆແຜນ ແຜນຕາມເປົ້າໝາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວາງແຜນທຸກໆ ແຜນຕາມເປົ້າໝາຍການເງີນທີ່ຕ້ອງການພ້ອມໆ ກັນໄປເທື່ອລະເລື່ອງຈາກການວາງແຜນການເງີນນັ້ນ ການຕັດສິນໃຈຈັດສັນເງີນໃນແຕ່ລະແຜນ ຍ່ອມສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເງີນທີ່ຈະຈັດສັນໄດ້ໃຫ້ແຜນອື່ນໆດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນເວລາວາງແຜນແຕ່ລະຄັ້ງຈຶ່ງຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບວ່າເຮົາຈະຕັດສິນໃຈແບບໃດ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃນແຜນນີ້ຈະກະທົບແຜນໃດ ເປັນຈຳນວນເທົ່າໃດແດ່

ວາງແຜນຊີວິດແບບໃດ ໃຫ້ຊັບສິນເພີ່ມພູນຂື້ນ Reviewed by makarow on 6:59:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.