ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

ວິທີແກ້ພິດເວລາ ຂີ້ເຂັບກັດ ດ້ວຍສະໝຸນໄພທຳມະຊາດ


ຂີ້ເຂັບ ຖືກຈັດເປັນສັດທີ່ມີພິດອັນຕະລາຍຫຼາຍ ຖ້າຫາກໃຜໄດ້ຮັບພິດໃນປະລິມານຫຼາຍອາດເສຍຊີວິດໄດ້ ໂດຍສະເພາະກັບຜູ້ແພ້ພິດຂີ້ເຂັບ ວັນນີ້ ລາວໂພສຕ໌ມີ ວິທີແກ້ພິດວລາ ຂີ້ເຂັບກັດ ດ້ວຍສະໝຸນໄພທຳມະຊາດ ມາຝາກ ຫວັງວ່າຈະເປັນໄປໂຫຍດກັບທ່ານຜູ້ອ່ານ.

ອາການຂອງພິດເມື່ອຖືກກັດ
ພິດ ຂີ້ເຂັບ ນັ້ນ ປະກອບດ້ວຍສານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການອັກເສບຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍ ຜູ້ຖືກກັດຈະຮູ້ສຶກປວດ ບວມແດງ ຖ້າຫາກເກີດອາການບວມຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດບໍ່ໄຫລໃນບໍລິເວນນັ້ນ ບາງຄັ້ງອາດຕ້ອງຕັດບໍລິເວນນັ້ນຖິ້ມ
ວິທີແກ້ພິດຂີ້ເຂັບກັດດ້ວຍສະໝູນໄພ
ໂດຍການຮັກສາຜິດຂີ້ເຂັບນັ້ນ ເບື້ອງຕົ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍການເຮັດຄວາມສະອາດແຜໃຫ້ສະອາດ ຈາກນັ້ນຄວນກິນຢາແກ້ປວດ ເຊິ່ງສະໝູນໄພທີ່ໃຊ້ຈະປະກອບມີ:
1. ວ່ານຕີນຂີ້ເຂັບ

ໂດຍການນຳເອົາໃບສົດມັນມາຕຳໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ປະສົມກັບເຫຼົ້າຂາວ ຫຼື ນ້ຳເຂົ້າມ້ວກກໍ່ໄດ້ ຈາກນັ້ນໃຫ້ຕອງເອົາແຕ່ນ້ຳ ມາທາບໍລິເວນບາດແຜ ແລ້ວນຳກາກທີ່ໄດ້ມາພອກປະໄວ້ອີກຮອບ ຈະຊ່ວຍແກເພິດຂີ້ເຂັບໄດ້ແລະຊ່ວຍລຸດອາການບວມນຳອີກ
2. ຜັກຕຳນິນ

ພຽງນຳຕຳນິນມາຕຳໃຫ້ລະອຽດ ຈາກນັ້ນປະສົມກັບເຫຼົ້າຂາວ ແລ້ວນຳມາພອກບໍລິເວນທີ່ຖືກ ຂີ້ເຂັບກັດ ຈະຊ່ວຍຖອນພິດຂີ້ເຂັບໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
3. ຂິງແກ່

ໂດຍການນຳຂິງແກ່ມາຕຳໃຫ້ລະອຽດ ຈາກນັ້ນປະາົມກັບເຫຼົ້າຂາວ ແລ້ວຈິ່ງນຳໄປພອກໄວ້ບໍລິເວນທີ່ຖືກຂີ້ເຂັບກັດ ຈະບັນເທົາອາການປວດ ແລະ ຊ່ວຍຖອນພິດໄດ້ອີກດ້ວຍ

ສຳລັບວິທີການແກ້ພິດຂີ້ເຂັບກັດ ດ້ວຍສະໝຸນໄພທຳມະຊາດນີ້ ເປັນພຽງການແກ້ຂັ້ນເບື້ອງຕົນ ຫຼື ສຳລັບຄົນທີ່ຖືກກັດບໍ່ຫຼາຍຈຸດ ໄດ້ຮັບພິດບໍ່ຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າບໍລິເວນທີ່ຖືກກັດນັ້ນມີອາການບວມຫຼາຍເປັນພິເສດ ຄວນຟ້າວໄປພົບແພດໂດຍໄວຈະເໝາະສົມກ່ວາ ເພາະບໍ່ເຊັ້ນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງໄດ້
ວິທີແກ້ພິດເວລາ ຂີ້ເຂັບກັດ ດ້ວຍສະໝຸນໄພທຳມະຊາດ Reviewed by makarow on 11:03:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.