ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

ອັນຕະລາຍຈາກການກິນອາຫານສຸກໆດິບໆ ໄພງຽບທີ່ບໍ່ຄວນສ່ຽງ


1. ອັນຕະລາຍທີ່ມາຈາກການກິນປານ້ຳຈືດ ໄກ່ ກົບແລະນົກ

ເນື່ອງຈາກພົບວ່າສັດເຫຼົ່ານີ້ມີໂຕອ່ອນຂອງພະຍາດສອງຊະນິດ ຄືໂຕຈິ້ດແລະພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບຈາກປານ້ຳຈືດທີ່ປຸງບໍ່ສຸດເຊັ່ນ ປາແດກ ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປໂຕອ່ອນຂອງພະຍາດໃບໄມ້ຈະບໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ກິນມີອາການທ້ອງອືດ ທ້ອງເດີນ ຕາເຫຼືອງ ແຕ່ຈະກົງກັນຂ້າມກັບພະຍາດໂຕຈິ້ດທີ່ເຕີບໂຕຢູ່ໃນກ້າມຊີ້ນຄົນໄດ້ ດັ່ງນັນຄົນທີ່ກິນເຂົ້າໄປຈະມີອາການຄັນບວມແດງ ຜິວຈະບວມແດ່ຍຸບແດ່ ແລະຈະເຄື່ອນປ່ຽນທີ່ໄ ປໄດ້ຫາກເຂົ້າໄປຢູ່ອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ ຕາ ສະມອງ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຕາບອດຫຼືສະໝອງອັກເສບໄດ້

2. ອັນຕະລາຍທີ່ມາຈາກການກິນຊີ້ນງົວ

ຊີ້ນງົວຈະມີໂຕອ່ອນຂອງພະຍາດໂຕຕືດ ຫາກເຮົາເຮັດອາຫານເຊັ່ນ ຊີ້ນສະເຕັກແບບສຸກໆດິບໆ ຫາກຊີ້ນເຫຼົ່ານີ້ມີໂຕອ່ອນຂອງພະຍາດໂຕຕືດງົວ ຫາກຄົນກິນເຂົ້າໄປໂຕອ່ອນຂອງໂຕຕືດເຫຼົ່ານີ້ຈະເຕີບໂຕໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ກາຍເປັນໂຕແກ່ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວຫຼາຍແມັດເລີຍ
3. ອັນຕະລາຍທີ່ມາຈາກການກິນຊີ້ນໝູ

ໃນຊີ້ນມູຈະມີໂຕຕືດໝູແລະພະຍາໂຕກົມ ມັກຢູ່ໃນຊີ້ນໝູທີ່ປຸງບໍ່ສຸກ ພະຍາດໂຕກົມນີ້ມັກຢູ່ໃນມູທີ່ລ້ຽງແບບປ່ອຍ ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ໄປກິນສິ່ງສົກກະປົກເຊັ່ນ ຂີ້ເຫຍືອຫຼືຊາກໝູທີ່ມີໄຂ່ຫຼືໂຕອ່ອນຂອງພະຍາດໂຕກົມຊະນິດນີ້ ຜູ້ທີ່ກິນເຂົ້າໄປຈະມີອາການເຈັບທ້ອງ ຖ່າຍ ແລະກ້າມຊີ້ນອັກເສບເຖິງຕາຍໄດ້
4. ອັນຕະລາຍທີ່ມາຈາກການກິນຫອຍນ້ຳຈືດ ກຸ້ງແລະປູ

ຫອຍນ້ຳຈືດຫາກປຸງບໍ່ສຸກ ຈະມີພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ສະໝອງອັກເສບ ກຸ້ງແລະປູນ້ຳຈືດທີ່ຄົນມັກເຮັດເປັນກ້ອຍກຸ່ງກັບປູດອງໃສ່ຕຳໝາກຫຸ່ງ ມັກພົບວ່າຫາກມີພະຍາດໂຕອ່ອນ ພະຍາດຈະເຕີບໂຕເປັນໂຕແກ່ໃນປອດ ເຮັດໃຫ້ປອດອັກເສບແລະໄອເປັນເລືອດ

ການປ້ອງກັນພະຍາດ
– ກິນອາຫານທີ່ສຸກ ໃໝ່ ສະອາດ
– ບໍ່ກິນອາຫານຈາກແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ຕົ້ມໃຫ້ສຸກກ່ອນ
– ລ້າງມືທຸກຄັ້ງກ່ອນກິນເຂົ້າ
– ຖ່າຍລົງສ້ວມໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ
– ທຳຄວາມສະອາດບໍລິເວນຮອບບ້ານໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ
– ໃສ່ເກີບກ່ອນອອກຈາກບ້ານທຸກຄັ້ງ
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ສະໜຸກ

ອັນຕະລາຍຈາກການກິນອາຫານສຸກໆດິບໆ ໄພງຽບທີ່ບໍ່ຄວນສ່ຽງ Reviewed by makarow on 10:46:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.