ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ!! ບັນທືກຮອບເດືອນດີແບບໃດ?


ອີກໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຍິງ ນອກຈາກການດູແລຜິວພັນ ຮູບຮ່າງ ໜ້າຕາ ຄົງໜີບໍ່ພົ້ນເລື່ອງຂອງປະຈຳເດືອນ ທີ່ເມື່ອໃດມາຊ້າຫຼືມາໄວເຮັດໃຫ້ຜູ້້ຍິງກັງວົນ
ແຕ່ຈະຮູ້ຢ່າງໃດວ່າປະຈໍາເດືອນມາຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ຄູ່ທີ່ວາງແຜນຈະມີລູກຈະຮູ້ໄດ້ແບບໃດວ່າຊ່ວງໃດໄຂ່ຕົກ ຈະດີກວ່າບໍ່ທີ່ເຮົາຈະມີການນັບຮອບເດືອນ ແລະ ຈົດບັນທືກທີ່ສາມາດໃຫ້ຮູ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້

– ນັບຮອບເດືອນເລີ່ມແບບໃດ?
ສຳລັບການນັບໃຫ້ນັບເລີ່ມວັນທີ່ປະຈຳເດືອນມາ ຈະຖືວ່າວັນໜຶ່ງ ແລະ ນັບໄປເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງວັນແລກຂອງປະຈຳເດືອນຖັດໄປ ນັບໄລຍະຫ່າງຈັກມື້ ກໍ່ສະແດງວ່າເຮົາມີໄລຍະຮອບເດືອນຕາມນັ້ນ ໂດຍໄລຍະຫ່າງຂອງຮອບເດືອນຜູ້ຍິງປົກກະຕິສ່ວນໃຫຍ່ຈະຢູ່ທີ່ 21-35 ມື້ ແຕ່ຫາກໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່ານັ້ນຫຼື ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິເກີດຂື້ນ

– ເປັນຫຍັງຕ້ອງຈົດບັນທືກຮອບເດືອນ?
ການຈົດບັນທືກຮອບເດືອນເປັນປະຈຳໃຫ້ສາມາດຄາດການໄດ້ວ່າ ເດືອນໜ້າ ປະຈຳ ເດືອນຈະມາປະມານວັນໃດ ຫາກມີການວາງແຜນໄປທ່ຽວຫຼື ເຮັດກິດຈະກຳ ກໍ່ຈະລົດຄວາມກັງວົນປະຈຳເດືອນໄປໄດ້ ເມື່ອຮູ້ວ່າປະຈຳເດືອນກໍ່ຈະໄດ້ກຽມ ຜ້າອານາໄມໃຫ້ພ້ອມບໍ່ຕ້ອງແລ່ນຫາໃຫ້ວຸ້ນວາຍອີກດ້ວຍ

– ຄາດເດົາວັນຕົກໄຂ່?
ຄົນທີ່ວາງແຜນລູກຫາກໄດ້ຈົດບັນທືກສະໝຳ່ສະເໝີຈະສາມາດຄາດເດົາວັນຕົກໄຂ່ໄດ້ຢ່າງແມ່ນຍຳ ຊ່ວຍເພີ່ມໂອກາດໃນການຕັ້ງທ້ອງໄດ້ໂດຍຕົກໄຂ່ 14 ວັນກ່ອນທີ່ຮອບ ເດືອນຄັ້ງຖັດໄປຈະມາ ເຊັ່ນ ຖ້າຮອບເດືອນສະໝຳ່ສະເໝີທີ່ 28 ວັນ ໄຂ່ຈະຕົກຊ່ວງວັນທີ່ 14 ຖ້າຮອບເດືອນມາສະໝຳ່ສະເໝີທີ່ 30 ວັນໄຂ່ຈະຕົກຊ່ວງວັນທີ່ 16

– ຮູ້ໄລຍະປອດໄພ
ສຳລັບຄົນທີ່ມີຮອບເດືອນສະໝຳ່ສະເໝີ ສາມາດຮູ້ວັນໄລຍະປອດໄພ ໜ້າ 7 ຫຼັງ 7 ໄດ້ແຕ່ຄວນມີການຈົດບັນທືກປະຈໍາເດືອນຢ່າງໜ້ອຍ 6 ເດືອນ ເພາະໃນແຕ່ລະເດືອນ ຮອບເດືອນອາດຈະມີອາການຄາດເຄື່ອນໄດ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ໄລຍະປອດໄພຄາດເຄື່ອນໄປໄດ້ເຊັ່ນກັນ
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຮູ້ໄວ້ສະເໝີຄື ວິທີນີ້ “ບໍ່ແນ່ນອນ” ໃນການປ້ອງກັນການຕັ້ງທ້ອງ ເພາະໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ຮອບເດືອນຂອງເຮົາຈະສະໝຳ່ສະເໝີ ແນະນຳວ່າຖົງຢາງອານາໄມຍັງຄົງເປັນໂຕຊ່ວຍທີ່ນ່າສົນໃຈ ເພາະມັນປ້ອງກັນໄດ້ທັງທ້ອງແລະໂລກຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນອີກດ້ວຍ

ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ!! ບັນທືກຮອບເດືອນດີແບບໃດ? Reviewed by makarow on 7:43:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.