ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

ເຫື່ອສາມາດບອກອາການຂອງພະຍາດຕ່າງໆໄດ້


ເຫື່ອສາມາດບອກອາການຂອງພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ ຫຼັງຈາກອອກກຳລັງກາຍເມື່ອຍໆຈະມີເຫື່ອອອກມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລ້ວຮູ້ກັນບໍ່ວ່າເຫື່ອສາມາດບອກອາການຂອງພະຍາດຕ່າງໆໄດ້

ເພາະແສງແດດຮ້ອນຈາກປະເທດເຮົາເປັນສີ່ງທີ່ທຸກຄົນຍາກທີ່ຈະລີກລ່ຽງໄດ້ ນອກຈາກຈະນຳມາເຊີ່ງຄວາມໝອງຄ້ຳຂອງຜິວແລ້ວ ອີກໜື່ງສີ່ງທີ່ມາພ້ອມກັບແດດຮ້ອນໆນັ້ນກໍ່ຄືເຫື່ອ ທີ່ຈະລິນໄຫຼອອກມາຈາກຮູຂຸມຂົນທົ່ວຮ່າງກາຍ ເຊີ່ງຫຼາຍຄົນອາດຄິດວ່າເຫື່ອອອກເພາະເຮົາຮູ້ສຶກຮ້ອນຫຼືເມື່ອຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວເຫື່ອອອກມາຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍທີ່ຈະສື່ຄວາມໝາຍພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເຮົາເປັນຢູ່ນຳອີກ ທັ້ງແບບຮູ້ໂຕຫຼືອາດຈະເກີດຂື້ນໃໝ່ເຊີ່ງແຕ່ລະຢ່າງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແບບໃດນັ້ນລອງມາອ່ານເບີ່ງ
ເຫື່ອຈາກໂຣກຄຽດ

ສັງເກດງ່າຍໆສຳລັບອາການຂອງໂຣກຄຽດຈະມີເຫື່ອຢູ່ບໍລິເວນຝາມື ຝ່າຕີນແລະໜ້າຜາກຮ່ວມກັບອາການອື່ນໆ ຄົນຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງ ໃຈສັ່ນ ຊີບພະຈອນເຕັ້ນໄວກວ່າປົກກະຕິ ແລະອາດຈະມີອາການມືສັ່ນຮ່ວມນຳເຫື່ອຈາກວັນນະໂລກ ສຳລັບຜູ້ທີ່ີມີອາການເປັນວັນນະໂລກນັ້ນຈະມີເຫື່ອອອກມາທົ່ວທັງໂຕໃນຢາມກາງຄືນ ເຖີງແມ່ນວ່າຈະນອນໃນທີ່ໆອາກາດເຢັນກໍ່ຕາມ ເຮັດໃຫ້ເກີດການນອນກະຊັບກະສ່າຍແລະມີອາການໄອເຮື້ອຮັງນຳອີກ

ເຫື່ອຈາກໂລກເບົາຫວານ
ສຳວັບຜູ້ທີເປັນໂລກເບົາຫວານແລະພາວະຂາດນ້ຳຕານຫຼາຍໆຫຼືອາການນ້ຳຕານຕ່ຳຈະມີເຫື່ອອອກບໍລິເວນລຳຕົວແລະຝ່າຕີນຝ່າມື ແຕ່ຈະອອກບໍ່ຫຼາຍ ຮ່ວມກັບມີອາການໃຈວິວສັ່ນ ເມື່ອຍຫອບຄ້າຍຈະເປັນລົມເຫື່ອຈາກຕ່ອມໄທລອຍເປັນພິດຫຼືຄໍພອກຈະມີເຫື່ອອອກບໍລິເວນທົ່ວລຳຕົວໂດຍສະເພາະບໍລິເວນຝາມື ຮ່ວມກັບອາການມືສັ່ນງຸດງິດ ຕົກໃຈງ່າຍ ຕາໂປນແລະຈະຫີວນ້ຳຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ

ເຫື່ອຈາກໂລກຫົວໃຈ
ຈະມີອາການເຫື່ອແຕກຮ່ວມກັບອາການໃຈສັ່ນ ເມື່ອຍຫອບງ່າຍໂດຍສະເພາະຊ່ວງທີ່ອອກກຳລັງກາຍ ຍີ່ງໄປກວ່ານັ້ນຫາກມີອາການແນ່ນເອິກແລະສັງເກດເຫັນວ່າເຫື່ອອອກຫຼາຍນີ້ວມືແລະນີ້ວຕີນໃນເວລາທີ່ອອກກຳລັງກາຍນັ້ນ ສະແດງວ່າທ່ານອາດມີຄວາມສ່ຽງເປັນໂລກນີ້

ເຫື່ອອອກຈາກອາການໃກ້ໝົດປະຈຳເດືອນ
ສຳລັບສາວແກ່ທີໃກ້ໝົດປະຈຳເດືອນຫຼືຢູ່ໃນຊ່ວງໄວທອງນັ້ນສະໝອງຈະສັ່ງການໃຫ້ຮໍໂມນເພດຍີງລັ່ງໜ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ມີເຫື່ອອອກຊ່ວງເວລາກາງຄືນອາການເຫື່ອອອກລັກສະນະຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານັ້ນເຖີງແມ່ນວ່າຈະສາມາດບົງບອກເຖີງອາການຂອງໂລກຕ່າງໆໄດ້ແຕ່ເຮົາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ສັງເກດອາການອື່ນໆລວມນຳແລະສີ່ງສຳຄັນຫາກສາວໆເປັນຄົນມີເຫື່ອຫຼາຍຢູ່ແລ້ວການດູແລຄວາມສະອາດດ້ານເສື້ອຜ້າທີ່ສວມໃສ່ກໍ່ເປັນສີ່ງທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນການນອນກໍ່ຄວນສວມໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ເໝາະສົມກັບອຸນຫະພູມຫ້ອງບໍ່ຄວນຈະໜາຫຼືບາງຈົນເກີນໄປ

 ຫຼືຊ່ວງເວລທີ່ອອກກຳລັງກາຍຄວນໃສ່ເສື້ອຜ້າທີ່ຖ່າຍເທສະດວກດູດຊັບແລະລະບາຍເຫື່ອໄດ້ໄວນ້ຳໜັກເບົາແລະຢືດຍຸ່ນໄດ້ດີ ກະຊັບແລະເໜາະສົມກັບຮູບຮ່າງ ເມື່ອຮູ້ສືກເຫື່ອອອກຈົນປຽກຄວນປ່ຽນ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີແລະບໍ່ເປັນການສະສົມເຫື່ອຈົນກາຍເປັນຄວາມເປື້ອນອັນຈະນຳມາສູ່ເຊື້ອໂລກຜິວໜັງຄົງຈະບໍ່ດີຕໍ່ທ່ານຢ່າງແນ່ນອນ
ເຫື່ອສາມາດບອກອາການຂອງພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ Reviewed by makarow on 8:50:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.