ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

ຜົນກະທົບຈາກການ “ເມົາ”


ໄລຍະທຳອິດ:
ຈະໄປກົດສະໝອງທີ່ຄວບຄຸມຄວາມຄິດ ແລະ ສະໝອງສ່ວນທີ່ຢັບຢັ້ງ ຄວບຄຸມໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ເມື່ອສະໝອງ 2 ສ່ວນນີ້ຖືກເຫຼົ້າກົດບັງຄັບໄວ້ບ່ໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ຈະໝົດຄວາມຢັບຢັ້ງຊັ່ງໃຈ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຕົນເອງໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ເຮັດໃຫ້ເວົ້າຈາໂວ້ຍວາຍທີ່ເຄີຍເປັນຄົນຂີ້ອາຍ ຫຼື ຂືມງຽບ ພໍເຫຼົ້າເຂົ້າປາກແລ້ວ ໜ້າດ້ານ ຫຼື ເວົ້າຫຼາຍຈົນຄົນອື່ນລຳຄານ

ໄລຍະທີ່ສອງ:
ສະໝອງທີ່ຖືກກົດຫຼາຍຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງສ່ວນທີ່ຄວບຄຸມເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການເວົ້າຖືກກົດໄປດ້ວຍ ຈຶ່ງເກີດອາການເວົ້າບໍ່ຊັດເຈນ ແບບທີ່ເອີ້ນວ່າເວົ້າ ອໍ້ແອ ລິ້ນໄກ່ສັ້ນ ຍ່າງເຊຈົນລົ້ມ ປະສາດຮັບຮູ້ຊ້າກວ່າປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ແກ້ໄຂຫຼື ຫຼີກລ່ຽງອັນຕະລາຍຕ່າງໆບໍ່ທັນ ຈຶ່ງເກີດອຸບັດຕິເຫດຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ ເພາະບໍ່ສາມດຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ ຕະຫຼອດຮອດຕີນມື ແລະ ແຂນຂາຂອງຕົນເອງໄດ້ໃນເວລາທີ່ບໍ່ເມົາເຫຼົ້າ

ໄລຍະທີ່ສາມ:
ສະໝອງຈະຖືກກົດຫຼາຍຂື້ນ ຈົນຊ່ວຍໂຕເອງບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຖອດເຄື່ອງເອງກໍ່ບໍ່ຮູ້ໂຕ ນັ່ງຊື່ໆບໍ່ໄດ້ ຈົນໃນທີ່ສຸດຕ້ອງພຸບກັບໂຕະ ຫຼື ນອນແຜ່ຢູ່ນັ້ນເອງ ຄວາມເຂັ້ມຂອງແອລກໍຮໍໃນເລືອດໄລຍະນີ້ຈະສູງປະມານ 200 ມິນລີກຼາມ ຕໍ່ເລືອດ 100 ຊີຊີ

ໄລຍະທີ່ສີ່ :
ສະໝອງທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບການມີຊີວິດຢູ່ຈະເລີ່ມຖືກກົດ ເກີດອາການບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ສືກໂຕ ແລະ ໃນທີ່ສຸດຈະໝົດສະຕິ ແລະ ບໍ່ຮູ້ສືກໂຕ ສະໝອງສ່ວນທີ່ຄວບຄຸມຫົວໃຈ ແລະ ການຫາຍໃຈຖືກກົດໃຫ້ຫົວໃຈຮູ້ສືກຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ຫາຍໃຈຊ້າ ຫຼື ຫາຍໃຈເປັນພັກໆ ຈົນກະທັ່ງຢຸດຫາຍໃຈ ແລະ ຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນ ເຮັດໃຫ້ແກ່ຄວາມຕາຍ ຄວາມເຂັ້ມແອລກໍຮໍໃນເລືອດຈະສູງເຖິງ 400 -500 ມິນລີກຼາມຕໍ່ເລືອດ 100 ຊີຊີ

ພິດຂອງເຫຼົ້າຕໍ່ສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດທີ່ກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນ ເປັນພິດທີ່ເກີດຂື້ນທັນທີ ສ່ວນພິດທີ່ເຮື້ອຮັງເກີດຂື້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ສະຕິປັນຍາເສື່ອມລົງ ມືສັ່ນ ກ້າມເນື້ອບໍ່ມີແຮງ ແລະ ຖ້າເປັນຫຼາຍ ອາດຈະເກີດອາການຊາ ແລະ ອຳມະພາດໄດ້

ຜົນກະທົບຈາກການ “ເມົາ” Reviewed by makarow on 6:48:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.