ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

“Single Mom” ໂສດລູກຕິດ ແລ້ວຜິດໃຜ


“Single Mom” ຄຳນີ້ຫຼາຍຄົນຄືຈະເຄີຍໄດ້ຍິນແລະເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ, ແປເປັນລາວງ່າຍໆ ຄື ສະຖານະເປັນແມ່ ແຕ່ໂສດ.. ແລະ ຂ້ອຍກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນນັ້ນ

ຊີວິດຂ້ອງຂ້ອຍ, ບໍ່ໄດ້ເລີດຫຼູ ຄືດັ່ງຄົນອຶ່ນ, ຂ້ອຍອາຍຸ 18 ຮຽນຈົບມໍ 7 ແລ້ວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮຽນຕໍ່ເລີຍ, ແຕ່ດັນມາເຈິເລຶ່ອງກັບຊີວິດທີ່, ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕ້ອງຜັນປ່ຽນຈາກເດັກຍິງທຳມະດາ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີວິຊາອາຊີບ ຕ້ອງກາຍມາຮັບໜ້າທີ່ຜູ້ເປັນແມ່ຄົນ.
ຂ້ອຍພົບຮັກກັບຊາຍຄົນໜຶ່ງຕັ້ງແຕ່ສະໃໝຮຽນ, ຕອນທຳອິດທີ່ເຂົາເຂົ້າມານັ້ນກໍ່ມາເອົາໃຈທຸກຢ່າງ ບອກເຮົາເຖິງເລຶ່ອງອະນາຄົດ, ເຮົາຈະຮຽນໄປນຳກັນ, ຈົບນຳກັນ, ແຕ່ງກັນ ແລ້ວ ໃຊ້ຊີວິດໄປນຳກັນ. ເຂົາຈະມັກເວົ້າເຖິງເລຶ່ອງອະນາຄົດກັບຂ້ອຍຕະຫຼອດ,ເອົາໃຈຂ້ອຍຕະຫຼອດ, ຊິ່ງມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍນັ້ນໄວ້ເນຶ້ອ ເຊຶ່ອໃຈ ແລະ ຮັກ ເຂົາຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ວັນເວລາຜ່ານໄປ, ພວກເຮົາທັງສອງຄົບກັນໄດ້ເກຶອບ 2 ປີ, ຫຼັງຈາກຈົບມໍ 7 ຂ້ອຍຕັ້ງໃຈວ່າຈະຊ່ວຍແມ່ຫາເງິນ ເພຶ່ອລ້ຽງຄອບຄົວໄປກ່ອນຈັກ ປີ 2 ປີ ເກັບເງິນໄດ້ຄ່ອຍຈະໄປຮຽນຕໍ່. ຊ່ວງນັ້ນເຂົາກໍ່ມາຫາເກືອບທຸກວັນ ພວກເຮົາໄປຫຼິ້ນນຳກັນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດຂ້ອຍກະພາດທ່າໄປມີຫຍັງກັບລາວຈົນໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ.

ແລະ ແລ້ວຄວາມບໍ່ເພິ່ງປາຖະໜາກໍ່ເກີດຂື້ນ, ຢູ່ມາໄລຍະໜຶ່ງເມຶ່ອປະຈຳເດືອນບໍ່ມາ ຂ້ອຍເລີ່ມກັງວົນໃຈ, ວັນເວລາຜ່ານໄປເກືອບສອງເດຶອນກໍ່ຍັງບໍ່ມາ ຂ້ອຍທົນບໍ່ໃຫວເລີຍເຂົ້າໄປຊື້ແນວກວດທີ່ຮ້ານຂາຍຢາມາລອງເບິ່ງ ປາກົດວ່າມັນຂືືນຂີດທີ່ບົ່ງບອກວ່າຂ້ອຍກຳລັງຕັ້ງຄັນ, ຂ້ອຍຕົກສະເງິ້ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ, ຖ້າບອກພໍ່ແມ່ຕອນນີ້ຂ້ອຍຄົງຕາຍຢ່າງແນ່ນອນ, ຂ້ອຍໂທໄປຫາແຟນຂ້ອຍ ແລະ ບອກວ່າຂ້ອຍມີລູກ,ແຕ່ລາວບໍ່ເຊຶ່ອ ລະຢາກໃຫ້ຂ້ອຍໄປກວດອີກ, ຫຼັງຈາກມື້ນັ້ນແຊັດຫຍັງໄປກະມິດ ໂທໄປກະບໍ່ຄ່ອຍຮັບ,

ແລ້ວກະບອກວ່າຄາວຽກແນວນັ້ນແນວນີ້, ຈາກນັ້ນກໍ່ເລີ່ມງຽບໄປເລີຍ. ມີຕອນໜຶ່ງລາວບອກໃຫ້ຂ້ອຍໄປເອົາລູກອອກ ແລ້ວລາວກໍ່ຈະກັບມາຫາ, ແຕ່ຂ້ອຍຮູ້ດີວ່າການທີ່ເອົາລູກອອກມັນໄດ້ສ່ຽງ ມັນອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເປັນນັ້ນເປັນນີ້ ຫຼື ບໍ່ອາດມີລູກໄດ້ໃນອະນາຄົດ, ແລະ ຂ້ອຍກະບໍ່ກ້າຂ້າລູກຂອງຕົນເອງໄດ້, ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ສາມາດບອກຄວາມຈິງກັບພໍ່ແມ່ໄດ້ຄືກັນ, ເວລານັ້ນຂ້ອຍອຸກໃຈຫຼາຍ ໃນໃຈຕອນນັ້ນຄິດຢາກຈະຂ້າໂຕຕາຍຈາກໂລກນີ້ໄປເລີຍ.

ຂ້ອຍເລີ່ມເກັບໂຕຢູ່ໃນຫ້ອງ, ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ອອກໄປໃສ, ຂ້ອຍໂຊມຫຼາຍ ເຂົ້ານ້ຳກໍ່ບໍ່ຢາກ ໃນໃຈມີແຕ່ຄິດຫາທາງອອກ ແຕ່ກໍ່ຄິດບໍ່ອອກ, ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຄິດເລີຍວ່າຄົນທີ່ຂ້ອຍໄວ້ໃຈທີ່ສຸດຈະມາຖິ້ມຂ້ອຍແບບນີ້, ຍິ່ງຄິດກໍ່ຍິ່ງອຸກໃຈ.

ຈົນເວລາຜ່ານໄປພວມເຂົ້າເດືອນທີສາມ, ຂ້ອຍຄິດຫາຫົນທາງຫຍັງບໍ່ອອກ, ຕອນນີ້ມັນເລີ່ມຈະຊ້າໄປຫຼາຍແລ້ວ, ຂ້ອຍຕັດສິນໃຈບອກຄວາມຈິງກັບພໍ່ແມ່, ຖ້າພໍ່ແມ່ ໄລ່ອອກເຮືອນ ຫຼື ຂ້າຂ້ອຍ ຂ້ອຍກໍ່ຄົງຍອມ. ດີກວ່າຈະມາຂ້າໂຕເອງກັບລູກດ້ວຍນ້ຳມືໂຕເອງ. ແລະສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຕັດສິນໃຈບອກພໍ່ແມ່ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ຄົງບໍ່ມີພໍ່ແມ່ຄົນໃດ ໃຫ້ອະໄພກັບລູກໂຕເອງບໍ່ໄດ້ດອກ.

ມື້ທີ່ຂ້ອຍບອກພໍ່ແມ່ເປັນມື້ທີ່ຂ້ອຍທໍລະມານທີ່ສຸດ, ໃນໃຈກັງວົນຫຼາຍ, ຢ້ານຈົນເກືອບຍ່ຽວເຮ່ຍພຸ້ນລະ. ມື້ນັ້ນຖືກພໍ່ແມ່ຮ້າຍໝົດມື້, ພໍ່ບອກໃຫ້ໄປນຳໂຕ ຊາຍຄົນນັ້ນມາເອີ້ນມາລົມກັນທັງສອງຝ່າຍ, ແຕ່ຂ້ອຍຕິດຕໍ່ຫາຊາຍຄົນນັ້ນບໍ່ໄດ້, ລາວປິດເຄື່ອງປ່ຽນເບີໄປເລີຍ, ສ່ວນເຮືອນລາວຂ້ອຍກະບໍ່ໄດ້ໄປຈັກເທຶ່ອ ມີແຕ່ບອກວ່າຢູ່ບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້, ລະລາວກະວ່າໄປເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງອຶ່ນອີກ ແລ້ວຈະໄປນຳລາວຢູ່ໃສ. ຂ້ອຍໄດ້ແຕ່ເຂົ້າໄປນອນໄຫ້ຢູ່ໃນຫ້ອງໝົດມື້, ຈົນຄິດຈະເລີ່ມຂ້າໂຕຕາຍ.. ແຕ່ແລ້ວ ມື້ຕໍ່ມາແມ່ຂອງຂ້ອຍກໍ່ມາຍົວະຂ້ອຍ ປອບໃຈຂ້ອຍ ຈົນຂ້ອຍຍອມອອກມາຈາກຫ້ອງ.

ແມ່ນັ່ງປອບໃຈແລະຖາມຂ້ອຍວ່າ ແລ້ວລູກຈະເຮັດຈັ່ງໃດ ? ຂ້ອຍຕອບໄປວ່າ ເຮົາຢາກເກັບລູກໄວ້, ບໍ່ຢາກເອົາອອກ. ແມ່ກໍ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ບອກວ່າຈະລ້ຽງດູຊ່ວຍ.

ວັນເວລາຜ່ານໄປ, ກໍ່ຮອດມື້ທີ່ໂຕນ້ອຍໃນທ້ອງຂອງຂ້ອຍອອກມາມືນຕາຕໍ່ໂລກ, ເຊິ່ງໜ້າຮັກຫຼາຍ ແກ້ມປຸ້ງ ອຸ້ຍລຸ້ຍເປັນຕາແພງ, ເປັນຜູ້ຍິງ, ຕອນທີ່ຂ້ອຍເຫັນໃບໜ້າທາຍາດຂອງຂ້ອຍຄັ້ງທຳອິດ ນ້ຳຕາຂ້ອຍຈົນຊືມອອກມາໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ. ຂ້ອຍສັນຍາກັບໂຕເອງວ່າຈະລ້ຽງດູໃຫ້ເຕັມທີ່, ຂ້ອຍເລີ່ມຫາເງິນໂດຍການຂາຍເຄຶ່ອງອອນລາຍ, ຂາຍເລກ.. ໄດ້ເງິນມາກໍ່ມາຊື້່ເຄື່ອງ, ຊື້ນົມ, ຊື້ອາຫານເສີມໃຫ້ລູກ… ທຸກຄັ້ງທີ່ຂ້ອຍເມຶ່ອຍ ຂ້ອຍກໍ່ແນມເບິ່ງໜ້າລູກມັນໄດ້ເຮັດໃຫ່້ຂ້ອຍມີກຳລັງໃຈອີກຄັ້ງ..

ບາງຄັ້ງທີ່ຂ້ອຍອອກໄປຮັບເຄື່ອງ-ສົ່ງເຄື່ອງ, ໄປຮັບເລກ, ຂາຍເລກ.. ກໍ່ມີແມ່ທີ່ຄອຍເບິ່ງແຍງໃຫ້.. ຂ້ອຍຮັກແມ່ຂອ້ຍຫຼາຍ ທີ່ຍາມມີບັນຫາບໍ່ເຄີຍຖີ້ມກັນ, ຂ້ອຍມີກຳລັງໃຈຈາກລູກ, ສະຫຼຸບ ແລ້ວ ຂ້ອຍຕັດສິນໃຈຖືກທີ່ສຸດທີມື້ນັ້ນຂ້ອຍຕັດສິນໃຈເກັບລູກໄວ້ ແລ້ວ ບອກຄວາມຈິງກັບພໍ່ແມ່.

ຕັ້ງແຕ່ມື້ນັ້ນຈົນຮອດມື້ນີ້ເປັນເວລາເກືອບ 3 ປີແລ້ວ, ຂ້ອຍມີຄວາມສຸກຫຼາຍ, ເຖິງບາງຄັ້ງຈະເມື່ອຍ ຈະທຸກ, ຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຄືດັ່ງຄົນອຶ່ນໆ, ແຕ່ຂ້ອຍຍັງມີພໍ່ແມ່, ຍັງມີລູກ ທີ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍລັກຍິ້ມ-ລັກໄຫ້ ຕອນທີ່ລູກນອນຫຼັບນ້ຳລາຍຍ້ອນເຮັດແກ້ມໂຢດຢູ່, ບໍ່ແມ່ນໄຫ້ຍ້ອນທຸກໃຈຫຍັງໃດ, ໄຫ້ຍ້ອນພູມໃຈທີ່ຂ້ອຍໄດ້ສ້າງຊີວິດອີກຊີວິດໜຶ່ງຂື້ນມາມືນຕາເບິ່ງໂລກ, ມາຢູ່ນຳຂ້ອຍຍາມຂ້ອຍເຫົງາ, ມາເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຂ້ອຍ, ແລະ ກໍ່ອາດຈະລ້ຽງດູຂ້ອຍຍາມຂ້ອຍເຖົ້າແກ່ສະລາໄປ. ດຽວນີ້ລູກກຳລັງເປັນຕາແພງ, ພວມຮຽນເວົ້າ ມັກມາຢອກມາກວນ, ລາງຄັ້ງຄຽດໆຢູ່ ແຕ່ພໍໄດ້ຢອກໄດ້ເວົ້ານຳລູກມັນເປັນຢາແກ້ເມຶ່ອຍຢ່າງດີເລີຍແຫຼະ.

ຈາກປະສົບການຊີວິດຄັ້ງນີ້, ຂ້ອຍຢາກເຕືອນຫຼາຍໆຄົນວ່າຢ່າໄວ້ໃຈໃຜຫຼາຍ ເວລາຈະມີຫຍັງຕ້ອງປ້ອງກັນ, ສຳລັບຄົນທີ່ພາດໄປແລ້ວ ຢ່າເອົາອອກເລີຍ, ຢ່າຂ້າຊີວິດໂຕນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ຮູ້ຫຍັງໂດຍນ້ຳມືຂອງເຮົາ, ເມຶ່ອເກີດອອກມາ ແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງການໃຊ້ຊີວິດແບບມີຄວາມສຸກໄດ້. ເມຶ່ອຜ່ານຈຸດນັ້ນມາຮອດໄລຍະໜຶ່ງ ເຮົາຈະໄດ້ສຳພັດຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງທີ່ເຮົາມີ. ຄືກັບຂ້ອຍ, ຂ້ອຍວ່າຂ້ອຍເກືອບຕັດສິນໃຈຜິດພາດ, ໃຄແຕ່ຍັງມີສະຕິ ຈົນເຮັດໃຫ້ມີມື້ນີ້ໄດ້. ຂອບໃຈທາງເພສ ທີ່ໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ເລົ່າປະສົບການຊີວິດຂອງຂ້ອຍໃຫ້ແກ່ຄົນອຶ່ນຟັງ.

“Single Mom” ໂສດລູກຕິດ ແລ້ວຜິດໃຜ Reviewed by makarow on 10:39:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.